Reve kartring

Baneanlegg

Aktivitet/ Bilsportgren: Gokart

Treningsavgift for karting

Førere som både er medlemmer i og som kjører for KNA Klepp Motorsport skal ha fordeler – og førere som representerer klubben på løp og i cup-sammenheng skal ha fordeler. For å trene ved anlegget til KNA Klepp Motorsport har vi for 2020 følgende avgifter:

Engangslisens

Brukes ved prøving av motorsportgren, og gjelder for fører og eventuelt medbrakt gokart – kr 75,- pr. dag. Treningsavgift må også betales.

Leie av klubbgokart

Benyttes når interesserte ønsker å prøve gokart, maks to dager, deretter eget utstyr. – kr 300,- pr. dag. Treningsavgift må også betales.

Treningsavgift

For klubbmedlemmer som har førerlisens og vognlisens – kr 200,- pr. dag. Halv pris for familiemedlem nr to, tre osv. Dersom familiemedlem to er cadetti trener denne gratis.

For andre gokartklubbers medlemmer som har førerlisens og vognlisens – kr 300,- pr dag (ingen gjeldende rabattavtaler)

Helårs treningsavgift for KNA Klepp medlemmer – kr 1800,- Halv pris for familiemedlem nr to, tre osv.

Halvårs treningsavgift for KNA Klepp medlemmer – kr 900,- Gjelder fra 1. August. Halv pris for familiemedlem nr to, tre osv.

Baneleie Kjøreskoler

kr 800,- pr. elev pr. dag.

Baneleie MC klubber kr 4000,-

Mandag, torsdag, fredag kl 09.00 – 15.00, eller kl 15.00 – 21.00

Søndager kl 10.00 – 15.00, eller kl 15.00 – 20.00

Baneleie bilklubber

Mandag, torsdag, fredag kl. 09.00 – 15.00, eller kl. 15.00 – 21.00 kr. 5000,-

Mandag, torsdag, fredag kl 09.00 – 21.00 kr. 9000,-

Søndager kl. 10.00 – 15.00, eller 15.00 – 20.00 kr 5000,-

Søndager kl. 10.00 – 20.00 – kr. 9000,-

All utleie avtales med koordinator