KNAs fortjenestemedalje i gull til Hans Arve Pedersen

Bilsport

Ildsjel og primus motor bak gigantprosjektet KNA Raceway, Hans Arve Pedersen, er tildelt KNAs fortjenestemedalje i gull for sitt nitidige arbeid for realisering av KNA Raceway i Sokndal.

Stort prosjekt

KNA Raceway sto ferdig i 2021 etter et iherdig, langsiktig arbeid hvor mange gode krefter har dratt i samme retning for å få på plass den fjerde asfaltbanen i Norge, på taket av Sokndal i Dalane. Daværende statsminister, Erna Solberg sto i 2021 for åpningen av den spektakulære banen, som KNA er majoritetseier for, på fjellet ovenfor Sokndal sentrum, med utsikt til Nordsjøen. I tillegg til asfaltbanen er det offroadbane, enduroløype, MX-hall og stor asfaltbane på anlegget. Banene brukes både til motorsport, eventer, opplæring og utstilling. Totalen gjør KNA Raceway til et av landets mest komplette motorsportanlegg.

Mangeårig ildsjel

Bak det imponerende prosjektet står det mange gode krefter som har bidratt med frivillig innsats, økonomi og andre viktige bidrag. Allerede for 19 år siden var det to gutter med hanekam og farget hår som lanserte drømmen om en racebane i Sokndal, på KNAs Landsmøte. I front for å realisere denne drømmen har KNA Sokndals Hans Arve Pedersen stått siden den spede begynnelsen med hårete mål og ambisiøse planer, prosjektering og etter hvert realisering. Han gikk inn i styret for KNA Raceway i 2011  Med bakgrunn i Pedersens ekstraordinære innsats for å realisere motorsport- og flerbruksanlegget KNA Raceway har Kongelig Norsk Automobilklubs hovedstyre besluttet å tildele ham KNAs fortjenestemedalje i gull.

I begrunnelsen påpeker KNAs hovedstyre blant annet følgende: «Hans Arve Pedersen har vært sentral i arbeidet med å få på plass en leieavtale for eiendommen, regulering av eiendommen og alle tillatelser før bygging startet, samt spillemiddelsøknader og annen offentlig støtte. Han med på både selve byggingen samt over i driftsfasen. I tillegg har han bidratt til å få gjennomført grunnarbeider for baneanlegget uten kostnader for KNA Raceway.

I statuttene for KNAs fortjenestmedalje slås det fast at den deles ut «for å belønne arbeid og tjenester ydet Klubben, eller for betydningsfullt arbeid i bilismens interesse.». Videre skal den kun tildeles for årelang og særdeles fortjenstfull innsats for klubben eller i bilismens interesse.