KNA Varna banebilde
Foto: Floki Fyrileiv

KNA Varna kartring

Baneanlegg

Aktivitet/ Bilsportgren: Gokart, bakketrasé, bakkeløp

Treningstider

Treningsdager: Tirsdag, torsdag og lørdag, med unntak av juli, hvor banen kun er oppe for trening på torsdager og lørdager. Fra 1. oktober er det kun trening på lørdager.

Tirsdag: 17:00 til 20:00 (ikke juli) ellers frem til 1. oktober)

Torsdager: 17:00 til 20:00 (frem til 1. oktober)

Lørdager: 10:00 til 16:00

Treningspriser

Trening enkelt dager                                                      kr      200,-

Trening Cadetti Rekrutt ( 6 år  – 7 år)                          kr      100,-

Årskort Cadetti Rekrutt ( 6 år  – 7 år)                             kr    1000,- 

Årskort andre klasser                                                     kr   4000,-

Søsken moderasjon årskort 50%                                  kr   2000,-

Årskortet gjelder også for treningsdagen før løp.

Engangslisens Alle klasser    kr 100,-

Leie av gokart til praktisk prøve kr 200,-

Avdelinger

KNA Varna