Gokart og fører på bane i fart

Flerbruk av banene

Baneanlegg

Flere av KNA-avdelingene har egne baner. Banene benyttes ikke bare til billøp og konkurranser, men også til ulike former for aktiviteter. Her er noen eksempler fra de ulike avdelingene, til inspirasjon.

KNA INDRE YTRE ØSTFOLD, KNA RUDSKOGEN OG MOMARKEN

FLERBRUKSAKTIVITETENE: På Rudskogen: Treninger på go-kart-banen og sommeraktivitet med skolebarn som tester go-kart. Rekruttering. Depot/parkering busser ifm. Gatebil-arrangement. Offroadgruppens treninger.

Momarken: Har hatt åpen dag med Nattravnene og Politi med fokus på ungdom og trafikksikkerhet. Ungdom fikk kjøre med Gatebil på banen. Populær Førsesong-trening for folk langveis fra.

ORGANISERES AV: Ledere i de forskjellige underavdelingene.

NÅR: Ukentlig på KNA Rudskogen.

INNTEKTENE: Ikke faste inntekter på dette.

KNA KLEPP MOTORSPORT, REVE KART RING

FLERBRUKSAKTIVITETENE: Utleie til: banekjøring motorsykkel, sykkelritt, rulleskjøtetrening, ferdighetskjøring med bil, go-kart, diverse treff og biltesting/trening. ORGANISERES AV: Utleiekoordinator fra avdelingen, henvendelser tas også gjennom styret.
NÅR: Banekjøringen for motorsykkel har trening to ganger i uken, go-kart-trening foregår søndager og tirsdager, ferdighetskjøring med bil skjer fem til seks lørdager i året, treff etter forespørsel, utleie ut banen til kjøreskole for motorsykler er fast mandag til torsdag på dagtid. Andre flerbruksaktiviteter kan være årlige hendelser som skjer en håndfull ganger i året.

INNTEKTENE: Varier veldig, den største bidragsyteren er kjøreskolen.

OVERSKUDDET GÅR TIL: Oppgradering og vedlikehold av banen, det er hovedprioriteten. Flerbruk av banen hjelper på økonomien og har en positiv innvirkning på rekrutteringen.

KNA NORDVEST, ÅLESUND KART RING

FLERBRUKSAKTIVITETENE: Rulleskiforeningens aktivitet, mopedopplæring ved trafikkskole, bil -og mørkekjøring, gokart-utleie.

ORGANISERES AV: Styret i avdeling

NÅR: Hver søndag disponerer Rulleskiforeningen banen, trafikkskolen har mopedopplæring, bil -og mørkekjøring etter behov, gokart-utleie foregår jevnlig avhengig av været.
INNTEKTENE: cirka kr 80 000 årlig.

OVERSKUDDET GÅR TIL: Oppgradering og vedlikehold av banen, i tillegg til årlig løpsstøtte for utøvere i avdelingen ca. kr 50 – 60 000. Avdelingen oppfordrer utøverne til å reise for deltakelse på løp. De ønsker at banen kan brukes mer enn i dag, men da trenger de større kapasitet for å ta hånd om alle involverte.

KNA OPPLAND, ELVEDALEN

FLERBRUKSAKTIVITETENE: Utleie: til trafikk skoler kjøreopplæring MC, av klubbhus til lokalt o-løp lag, av utmark til Røde Kors for kjøretrening, av område for kjøring på opptegnede traseer (til NLRK Klubb avd. øst), av bane til BMW MC Klubb avd. Gjøvik for sikkerhetskurs/vårtrening og til sportskomite som trener go-kart kjøring

ORGANISERES AV: Ansvarlig person for utleiekontrakter i styret. NÅR: Kjøreopplæring for MC organiseres fra våren til høsten, det samme gjelder go-kart utleien. Utleie til NLRK organiseres gjennom hele året, men er i hovedsak basert på 4-5 treff. Røde Kors leier et par kvelder i løpet av året.
INNTEKTENE: Utgjør ca. kr 75 000.

OVERSKUDDET GÅR TIL: Videreutvikling av anlegget og tiltak for yngre i avdelingen.

KNA SOKNDAL, KNA RACEWAY AS (UNDER BYGGING)

Har per i dag et operativt offroad-område, som er en del av motorsportanlegget KNA Raceway AS. Flere baner og aktiviteter kommer i tiden fremover. FLERBRUKSAKTIVITETENE: Utleie til: KNA Sokndal Motorsport til aktiviteter som går inn under NBFs reglement, Dalane Motorsport klubb for aktiviteter som kommer inn under NMF`s reglement.

KNA SOLØR MOTORSPORT, FINNSKOGBANEN

FLERBRUKSAKTIVITETENE: Utleie av bane, stort sett til motorsport aktiviteter og bilrelaterte treninger.

ORGANISERES AV: En baneansvarlig fra avdelingen. NÅR: I forbindelse med løp blir det hele sommersesongen, tekniske delen med trening er ukentlig.

INNTEKTENE: Det varierer, men ca. kr 20 000. Overskuddet går til: Tilbake til banen og vedlikehold. Det er ikke mye, men fungerer som et greit tilskudd til vedlikehold. På sikt ønsker avdelingen å utvide banen, slik at flerbruk også kan utvides.

KNA TELEMARK, GRENLAND MOTORSPORT SENTER

FLERBRUKSAKTIVITETENE: Offroad For Alle testkjøring på de 32 små-banene, offroad-kjøring rundt banen og kjøretreff. Utleie til kjøreskoler og Jeepklubben. Forsvaret og bilimportører har brukt
senteret, så vel som andre fra det lokale næringsliv. I tillegg brukes området til andre aktiviteter, som arrangementer i grillhytten og på klubbhuset. Avdelingen jobber med muligheten for å ha egne biler de kan leie ut.

ORGANISERES AV: Hovedsakelig av styret i offroad gruppa. NÅR: Cirka annen hver uke er det noe som skjer på banen.

INNTEKTENE: Avdelingen har ikke organisert inntekt per nå på flerbruk av banen, men de jobber med å organisere dette fremover.

OVERSKUDDET GÅR TIL: Videreutvikling av anlegget, for eksempel ønsker om klubbhus/verksted.

KNA VARNA, KART RING

FLERBRUKSAKTIVITETENE: Utleie av bane til: Motorsykkelopplæring i regi av kjøreskole, klubber som driver MC-opplæring, Maskinentreprenørenes Forbund messe, løp med historiske biler (NVK), Healey Autoslalåm, klubbmesterskap i sykling og go-kart kurs.

ORGANISERES AV: Styret i avdelingen.

NÅR: Motorsykkelopplæringen har benyttet banen i mange år og holdes fast fire dager i uken, de historiske bilene kjørte for tredje året på rad, Healey Autoslalåmet ble hold for første gang.

INNTEKTENE: Har alltid overskudd, men prøver å ikke ta for høye leiepriser, for kunne beholde eventuelle leietakere.

OVERSKUDDET GÅR TIL: vedlikehold og eventuelt nye prosjekter som iverksettes. Det meste går til å dekke utgifter ved vedlikehold av anlegget.