KNAs utsendte til Bologna: Generalsekretær, Børre Skiaker og president, Geir A. Mo.

KNA på FIAs generalforsamling

Bilist

Forrige uke gikk FIAs generalforsamling av stabelen i Bologna, Italia. KNA-president, Geir A. Mo og generalsekretær, Børre Skiaker var på plass som delegater på vegne av KNA som er FIAs norske representant.

Federation Internationale de l’Automobile (FIA) er den internasjonale organisasjonen for bilister, mobilitet og bilsport. KNA har vært medlem av organisasjonen siden bilens spede begynnelse og er fremdeles den eneste norske organisasjonen som er fullverdig medlem, både innen mobilitet og bilsport. Under møtene var det fokus både på mobilitet (trafikksikkerhet og forbrukersaker) og på bilsport.

Ny mobilitetsstrategi

Generalforsamlingen tok også for seg den nye mobilitetsstrategien (FIA Mobility Strategy 2022-2025) etter forarbeider fra FIAs verdensråd for automobil mobilitet and turisme. Strategien er et veiledende rammeverk for programmene og aktivitetene til FIAs mobilitetsdivisjon de neste tre årene, og består av fire mål: å være en global stemme for sikker, bærekraftig og rimelig mobilitet, å utvikle sterkere regioner og klubber, å transformere FIA til et kunnskapsbasert forbund og å være et mangfoldig, inkluderende og sosialt ansvarlig forbund.

Crosscart-prosjekt og bilsport for alle

Under bilstort-møtene ble blant «Affordable Cross Car»-prosjektet og andre lavterskelgrener, som er prosjekter i forbindelse med FIAs visjon om å doble motorsportdeltakelsen over hele verden, presentert. Bilsporten skal være tilgjengelig og mulig for mange. Da må det etableres muligheter for rimeligere biler og arrangementer der folk kan bruke sin vanlige bil.

FIAs årlige premieutdeling

I forbindelse med generalforsamlingen fant også FIAs årlige høytidelige premieutdeling sted. Her fikk vinnerne i en lang rekke verdensmesterskap sin velfortjente oppmerksomhet. Under denne seremonien fikk blant annet Max Verstappen sin 2. verdensmesterskapspokal for årets Formel 1 og bilen hans ble rullet opp på scenen – til stor begeistring fra 1000 publikummere.

Om FIA

FIA ble etablert allerede i 1904 og er det største organet for bilsport og trafikksikkerhet i verden. Organisasjonen har hovedkontor i Paris og samler mer enn 230 nasjonale motor- og bilsportsklubber i 134 land på 5 kontinenter. FIA`s medlemsklubber representerer millioner av bilister og deres familier verden over. KNA ble medlem av FIA i 1908, som den 13. klubben på verdensbasis.