KNA Stavanger

KNA Stavanger er en aktiv avdeling med ca. 300 medlemmer. Avdelingen ble stiftet i 1926 og er blant de eldste KNA-avdelinger. Herfra startet Rally Monte Carlo i mellomkrigstiden (1937), og løpet gikk over den berømte og beryktede Tronåsen.  I dag er fortsatt rally hovedaktivitet blant våre aktive medlemmer.

 

Årsmøtet for 2019 - torsdag 5. mars

Nytt styre:

Formann - Ove Nilsen

Styremedlem - Bergljot Skavikeng, Helge Aukland, Jarle Aukland, Steinar Omland & Terje Olsen

Varamedlem - Roar Forgaard, Øyvind Ellingsen & Espen Bryne

Kort referat fra møtet.

Det var 10 personer som møtte fram på årets årsmøte.

Innkallingen ble godkjent og det ble valgt ordstyrer og referent.

Eksisterende styre la fram årsmelding, regnskap og budsjett. Dette ble gjennomgått og godkjent. Budsjettet ble endret av årsmøtet ved at aktiviteter ble  økt med 10.000,-