Hovedstyret

Finn Eirik Eilertsen

Finn Eirik Eilertsen
President

 KNA Indre Ytre Østfold

Per F. Hetty

Per F. Hetty
Visepresident

KNA Oslo og Omegn

Birthe Grindlia

Birthe Grindlia
Styremedlem

KNA Telemark

Eirik Kristensen

Eirik Kristensen
Styremedlem

KNA Bergen

Rune Danneborg

Rune Danneborg
Styremedlem

KNA Aust-Agder

Freddy Forland

Freddy Forland
Varamedlem

KNA Telemark

Frode Alhaug

Frode Alhaug
Varamedlem

KNA Vålerbanen