Tor Valdvik

Samfunnskontakt og kommunikasjon

Epost: tor.valdvik@kna.no

Tlf: 951 76 019