Water Circles forsikring

Som medlem i KNA får du gode betingelser på skadeforsikringer fra WaterCircles

  • Personlig rådgiver – som betyr én person, ett sted og fokus på deg. Din personlige rådgiver ordner alt.
  • Kundebonus – Alle nye Select kunder får 15  % i kundebonus, en rabatt som øker for hvert år du er skadefri. En kundebonus som ikke baserer seg på hvor mange forsikringer du kjøper, men på ansvarlighet og lojalitet. For hvert skadefrie år vil kundebonusen øke med 1 % opp til maksimalt 25 %. Ved gjentatte skader med utbetaling, kan du for en periode miste hele eller deler av kundebonusen.
  • Fast Track – Vi svarer raskt på henvendelser og svarer 96 % av alle telefoner innen 30 sek, uten tastevalg. Som betyr at vi melder tilbake til deg aller senest innen 24 timer uansett hva henvendelsen gjelder. Som regel får du tilbakemeldingen innen et par timer. Dersom vi mot formodning bruker mer enn 24 timer på å respondere etter en meldt skade, slipper du egenandelen (inntil 4 000 kr).
  • Trygghetsgarantien – som innebærer at vi kontakter deg ca. en måned før hovedforfall. Da sjekker vi alle dine forsikringer sammen med deg så du vet at du verken er overforsikret eller underforsikret. Hos oss er du automatisk forsikret for 2 000 km ekstra kjørelengde, 500 000 kr i nyanskaffelser til innbo eller påbygg og har ulykkesforsikring på 100 000 kr for nyfødte barn og barnebarn. Dette gjelder for hele forsikringsåret.

Les mer om dine forsikringsfordeler som KNA-medlem på hjemmesidene til WaterCircles forsikring.

KNA Klubbforsikring

Kongelig Norsk Automobilklub lanserer «KNA Klubbforsikring» – en ny forsikring spesialtilpasset for klubbmedlemmenes kjøretøy, og som samtidig styrker klubbenes økonomi og handlingsrom.  

KNA har som interesseorganisasjon i 110 år arbeidet for rettighetene til alle i Norge som har- eller disponerer et kjøretøy.  I 1907 tok KNA initiativet til at kjerreveier ble åpnet for motoriserte kjøretøyer, og deltok i arbeidet med import av kjøretøy, kjøreopplæring og produksjon av skilt. Vi opprettet Norges Bilsportforbund og var initiativtaker til opprettelsen av Trygg Trafikk og Opplysningsrådet for veitrafikk, og var førende i kravet om ansvarsforsikring for alle motoriserte kjøretøy på norske veier.

Med sine 110 års erfaring som organisasjon på både nasjonalt og regionalt nivå vet også KNA hvor utfordrende det kan være å skaffe midler til den daglige driften av en lokal eller regional klubb. Vi har derfor inngått en avtale med WaterCircles Forsikring som har Norges absolutt beste spisskompetanse på forsikring av entusiastkjøretøy.  WaterCircles har i 6 år driftet veterankjøretøyforsikringene for Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, og tar nå med seg denne kompetansen videre inn i vårt samarbeid.  Sammen har KNA og WaterCircles i løpet av høsten 2017 utviklet «KNA Klubbforsikring» – en forsikringsordning som er lønnsom for både kjøretøyeier og klubbene.
Med denne avtalen ønsker KNA å bidra til å styrke arbeidet som gjøres av klubbene. Vi vil gjøre det enkelt – og effektivt. 

Les mer om KNA Klubbforsikring her:

Er du medlem i en av våre samarbeidsklubber?

Bli Assosiert KNA Medlem

Gratis teknisk og juridisk rådgivning

Som KNA-medlem får du gratis teknisk og juridisk rådgivning

Les mer
5% på hotell

Hos Risskov Bilferie får du som medlem av KNA alltid 5% rabatt når du booker ditt hotell.

Les mer
15% på båtreiser

Rabatt på båtreiser med Fjord Line

Les mer
Rabatt på tekniske kontroller

KNA-medlemmer får rabatt på utvalgte kontrolltjenetester hos Viking Kontroll.

Les mer
20% På briller og solbriller

Fa 20% rabatt på briller.

Les mer
470,- /år

Personlig veihjelp i Norge og EU som gjelder uansett om du er fører eller passasjer

Les mer