Tragisk kartingulykke i Andebu

Bilsport

Gårsdagens hendelse hvor en 15 år gammel gutt som representerte KNA ble revet bort i en tragisk ulykke i Andebu berører hele bilsport-Norge og KNA-familien.

Gokart er en barne- og ungdomsidrett som har et sammensveiset miljø både innad i klubber og på tvers av klubber. Selv om det er sjelden slike ulykker skjer i gokart, er en dødsulykke en for mye. Ulykken vil bli etterforsket og inntil dette er gjennomført bør det ikke spekuleres i årsaken. Det viktigste nå er å hegne om de nærmeste som har mistet en umistelig gutt.

På vegne av KNA sender jeg min dypeste medfølelse til alle pårørende og berørte.

Geir A. Mo

President i KNA