Sammen framover

Bilsport

Styremedlemmer og administrativ ledelse i NBF, KNA, NMK og FMK møttes på fredag i forrige uke for å drøfte felles aktiviteter og den langsiktige utviklingen av Norsk Bilsport.

Under mottoet «Norsk Bilsport – Sammen Framover» snakket møtedeltakerne seg gjennom flere aktuelle saker og temaer i møtet. Det var NBFs president Glenn Mellegaard som tok initiativ til møtet. Etter at nye vedtekter for NBF ble vedtatt i september er det nå et meget godt samarbeidsklima mellom medlemsorganisasjonene, og det er derfor naturlig å ha møteplasser der man kan utveksle erfaringer og debattere felles aktiviteter.Hver av organisasjonene hadde forberedt en presentasjon om egen organisasjon og aktuelle temaer organisasjonene er opptatt av for tiden. Man var innom organiseringen av NBF og da spesielt ansvarsforhold knyttet til fagseksjonene i forhold til styret. Sammensetning av seksjoner og alternativer rundt organiseringen var tema. E-sport ble drøftet og da spesielt hvordan man best kan organisere denne voksende aktiviteten i fremtiden.

Erfaringer etter drøye tre år med en endret motorsportforskrift og eventuelle utfordringer rundt dette ble drøftet. Hvordan man for eksempel skal forholde seg til seriøse aktører utover NBF og NMF som kan dukke opp, var også på agendaen. Rekruttering til sporten og viktigheten av lavterskeltilbud var også tema i møtet.

Møtet konkluderte med at man ønsker å fortsette den gode dialogen og blant annet opprette et utvalg på eiernivå med medlemmer fra alle fire organisasjoner, og det samme på administrativt nivå.

Følgende deltok i møtet:

Holum Vidar, leder, FMK

Lars Faale, styremedlem FMK og styremedlem NBF

Geir A. Mo, President KNA

Eirik Kristensen, Visepresident KNA og styremedlem NBF
Kjell Arne Nysveen, Leder KNA Sportsutvalg og styremedlem NBF
Torhild Hallre, Varamedlem til styret i KNA

Kent-Allan Stenslette, President NMK

Kari Stuveset, Visepresident NMK

Harald Bogstad, styremedlem NMK
Stein Svardal, styremedlem NMK
Heidi Næss, Generalsekretær, NMK

I tillegg deltok følgende fra styret og administrasjonen i NBF:

Mellegaard Glenn, President, NBF

Wangen Stine, styremedlem NBF

Ulf Johannessen, styremedlem NBF

Hallgeir Raknerud, Generalsekretær NBF

Bjørn Erik Hagen, Administrasjonssjef NBF