Oslo start RMCH

Challenge/Regularity

Bilsport

Challenge er orienteringsløp med bil. Det er en sport som er utfordrende og gøy for både fører og kartleser.
Kartleseren skal lese løypebeskrivelsen og kartet og finne riktig vei. Føreren skal holde oppgitte snitthastigheter på veier av varierende stan- dard, ofte smale og svingete skogsveier og private veier. Det kan by på frisk og krevende kjøring!

Challenge-løp er en form for bilorientering hvor det oftest benyttes veteranbiler. I Norge er reglementet utformet slik at alle bilmerker og årsmodeller kan delta, mens internasjonale løp i utlandet kan ha regler om type bil/årsmodell.

Et challenge-løp er inndelt i flere transpor- tetapper med åpne tidskontroller og timing på minuttet som i rally. Inne på de forskjel- lige transportetappene er det i stedet for hastighetsprøver lagt inn orienteringsetap- per, samt etapper hvor deltagerne kjører

på gjennomsnittshastighet og hvor tiden registreres på hemmelige tidskontroller. Det kan også være innlagt ferdighetsprøver eller fartsprøver for fører, hvor en i Norge kjører etter autoslalom-reglementet.

De fleste norske løp går over 1 dag, mens utenlandske løp kan vare i mange dager eller uker.

KNA Avdelinger aktive innen Challenge: