Vanlige folk kjører bil

Bilpolitikk

Støre-regjeringen har de døpt seg til regjeringen for vanlige folk. Vanlige folk kjører bil. Det må politikerne huske når de legger frem forslag til nytt statsbudsjett.

Kronikk skrevet av Børre Skiaker, generalsekretær i KNA.

Det er vanskelige økonomiske tider for mange norske forbrukere. Krig i Ukraina og europeisk energikrise har utløst en stor økning på strømpriser og drivstoffpriser som igjen forplanter seg i priser på nær alle andre varer og tjenester. KNA har forståelse for at regjeringen nå må levere et stramt budsjett for å få ned inflasjonen, men det må ikke skje ved ytterligere økninger i skatter og avgifter som rammer allerede hardt pressede bilister.

Kjemper for bilistene: Børre Skiaker i KNA

KNA har lenge vært bekymret for de galopperende prisene på drivstoff. Tidligere i år viste et regnestykke fra KNA at staten tok inn over to milliarder mer i moms på 95 oktan bensin og avgiftsbelagt diesel første halvår i år enn første halvår i fjor. Allerede i april gikk statssekretær, Erlend Trygve Grimstad ut og sa at dersom de høye drivstoffprisene vedvarte, kunne ikke regjeringen «stå og se på», og lovte konkrete og målrettede grep. Siden den gang har prisene økt – og vedvart, mens regjeringen ikke har foretatt seg noen ting i henhold til drivstoffprisene.

Vanlige folk i hele landet kjører bil og er helt avhengige av å bruke bilen for å få hverdagen til å gå opp.

Børre Skiaker, generalsekretær i KNA

Støre-regjeringen har døpt seg til regjeringen for vanlige folk i hele landet. Vanlige folk i hele landet kjører bil og er helt avhengige av å bruke bilen for å få hverdagen til å gå opp. Dette gjelder særlig folk i distriktene, som ikke har noen reelle alternativer i form av kollektivtilbud. 80% av all persontransport i Norge skjer med bil, og derfor spiller bilen en helt avgjørende rolle i livene til de fleste nordmenn. Når vi vet at gjennomsnittlig pumpepris økte med over 60% fra juni i fjor til samme måned i år, er det helt avgjørende at regjeringen tar grep for å lette de enorme kostnadene norske bilister har knyttet til helt nødvendig transport.

Når regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem 6. oktober, er det knyttet stor spenning til hva dette inneholder – og hvordan dette vil påvirke og potensielt endre folks hverdag.  Så langt har budsjettlekkasjene bydd på mindre penger til vei og høyere skatter og avgifter. Nå må Arbeiderpartiet og Senterpartiet vise at de står skulder ved skulder med vanlige norske forbrukere i hele landet ved å kutte i avgiftene for de som er helt avhengige av bilen for å komme seg til og fra jobb og gjennomføre nødvendige ærend. Dersom denne regjeringen skal stå igjen med et snev av integritet i sitt ublyge døpenavn som vanlige folks regjering, må kostnadene knyttet til bilbruk ned – ikke opp.