KNA krever midlertidige kutt i avgifter på drivstoff

Bilpolitikk

Mens bensin- og dieselprisene har vært skyhøye i et halvt år, har ikke regjeringen foretatt seg noen ting. – Regjeringen svikter norske bilister og forbrukere, sier Kongelig Norsk Automobilklub.

Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker reagerer kraftig på at regjeringen ikke har kuttet et øre i drivstoffavgifter, på tross av løfter. Bensin- og dieselprisene skjøt for alvor fart etter Russlands invasjon av Ukraina i februar. Dette har ført til at prisene på varer og tjenester har skutt i været og både bedrifter og privathusholdningene sliter.

– Løftebrudd

Regjeringen signaliserte tidlig at de ville ta grep om de høye drivstoffprisene vedvarte. I april sa statssekretær i finansdepartementet, Erlend Trygve Grimstad at de ikke kunne stå og se på om de prisene vedvarte. Skiaker mener dette er løftebrudd. – Dette er klare løftebrudd fra regjeringen. I regjeringsplattformen til Støre-regjeringen slås det fast at «avgifter som rammer folk flest skal reduseres» og de signaliserte tidlig på våren at de ikke ville stå og se på at situasjonen vedvarte. Regjeringen svikter norske bilister med sin handlingslammelse – og da særlig folk bosatt i distriktene, sier Skiaker.

– Umusikalsk!

KNA gjort en beregning av statens økte inntekter som følge av den enorme prisøkningen på drivstoff. De viser at staten tok inn over to milliarder mer i moms på 95 oktan bensin og avgiftsbelagt diesel første halvår i år enn første halvår i fjor. – At staten drar inn såpass store merinntekter på avgifter mens norske bilister får svi ved pumpa er umusikalsk. Dette kommer på toppen av statens massive merinntekter fra oljeindustrien som følge av de høye prisene på råolje.

«Ikke bare må norske forbrukere betale høye drivstoffpriser ved pumpa – de får også handel- og transportnæringens forhøyede drivstoffpriser i fanget i form av høyere priser»

Børre Skiaker, generalsekretær i KNA
Krever kutt i avgiftene: Børre Skiaker

Må betale drivstoffet to ganger

Mens næringslivet i stor grad kan lempe sine ekstrakostnader over på forbrukerne, blir vanlige folk sittende med svarte-per, mener KNA.  – Ikke bare må norske forbrukere betale høye drivstoffpriser ved pumpa – de får også handel- og transportnæringens forhøyede drivstoffpriser i fanget i form av høyere priser. På grunn av at energiprisene så øker prisen på nær sagt alle varer og tjenester, sier KNAs generalsekretær.

– Dette kommer også på toppen av andre nødvendige varer, som strøm, mat med mer som har skutt i været. Vi forventer at Regjeringen midlertidig kutter kraftig i avgifter på bensin og diesel, avslutter han.