Et årelangt, tverrpolitisk dolkestøt

Bilpolitikk

I årtier har en hel landsdel kjempet for ny E16 mellom Bergen og Voss og like lenge har den ras- og ulykkesutsatte strekningen blitt ignorert på samferdselsbudsjetter. Når også politiet, forsvaret og helsevesenet lener seg inn i debatten, er det på tide å våkne.

Dette er en ytring av Geir A. Mo, president i KNA

Støre-regjeringen er første regjeringen i nyere tid som kutter i veibudsjettet i Norge. Konsekvensene er at flere dødsveier nå er satt på vent, deriblant E16 mellom Bergen og Voss. KNA har i flere runder påpekt at en utsettelse av veistrekningen, som har blitt kåret til Norges verste, setter liv og helse på spill – i uttrykkets mest bokstavelige betydning. Nå kommer lederne for noen av de mest samfunnskritiske offentlige institusjonene på banen med samme budskap.

– Bergen – Voss er en veldig viktig åre for beredskapsårene og viktig for helse, som jeg er ansvarlig for., sa administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen til NRK Nyhetsmorgen mandag. Og Hansen får full støtte fra politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad og oberstløytnant og sjef for HV09, Christoffer Thomas Knutsen. Sistnevnte sa også at det for Forsvaret er viktig å prioritere ny E16. – For å opprettholde vår hovedlogistikk-akse mellom Østlandet og Vestlandet er Bergen – Voss av avgjørende betydning. Vi ser absolutt behovet for at den aksen oppgraderes betydelig – det går rett og slett på beredskapen her på Vestlandet, sa oberstløytnanten.

I Statens vegvesens prioriteringsliste er E 16 en av de fire på topp. Prosjektet er klare for politisk behandling, og med nødvendige budsjettbevilgninger vil byggestart kunne være i 2024. Med det foreslåtte kuttet i regjeringens statsbudsjett for neste år er oppstarten i det blå. Dette rammer trygghetsfølelsen og fremkommeligheten til folk som ferdes mellom øst og vest, noe som i seg selv er alvorlig. Det som imidlertid er ennå mer alvorlig er at det med stor sannsynlighet vil koste menneskeliv. For det har vært hyppige, alvorlige ulykker på stamveien mellom Bergen og Voss – vi har nå passert 50 drepte og flere hundre skadde.

La det ikke være tvil: Handlingslammelsen knyttet til E16 Bergen – Voss er et tverrpolitisk dolkestøt mot en hel landsdel, og det med stadig ynkeligere argumenter. For å sluttføre planleggingsarbeidet, trengtes bare 330 millioner kroner. Det utgjør 0,02% av utgiftsdelen på neste års statsbudsjett og lite inflasjonsdrivende.

Engasjementet for ny og mer trafikksikker vei mellom Bergen og Voss har vært stort blant mange lenge. Når de offentlige etatene med ansvar for sikkerhet, beredskap, liv og helse engasjerer seg vitner det om alvoret som er forbundet med saken. Nå venter vi bare utålmodig på at alvoret skal synke innover regjering og storting.