Bilholdskostnadene til himmels

Bilist

Aldri har kostnadene knyttet til bilhold økt mer fra ett år til et annet. Det kommer frem i den siste publikasjonen til Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Rapporten «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning 2023» dokumenterer en kraftig kostnadsøkning i alle priseksemplene – også for elbiler. 

– Ikke uventet drar økte kostnader til drivstoff- og renter opp kostnadene, men også de øvrige kostnadene ved bilhold har økt. Vi har fått «full pakke» med kostnadsøkninger, sier spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i OFV.

«Vi har fått «full pakke» med kostnadsøkninger»

– Spesialrådgiver i OFV, Jan Petter Røssevold

Mye å spare på elbil 

Men: Uansett hva slags ny bil kunden velger, gir elbilen samlet sett de laveste kostandene per år, presiserer rapporten.

Den viser at elbilen fortsatt er en klar kostnadsvinner – med tydelig margin – sammenlignet med bensin- dieselbiler og ladbare hybridbiler.

Spesialrådgiver i OFV, Jan Petter Røssevold. (Foto: OFV)

– Med de forutsetningene OFV har lagt til grunn, har elbilen de laveste kostnadene i alle våre eksempler, fulgt av ladbar hybrid, diesel og bensinbiler, sier Røssevold og fortsetter:

– Eksempelvis utgjør kostnadene per år for en elbil til 640 000 kroner, og med 15.000 km kjørelengde, 126.180 kroner årlig. Det er hele 27.266 kroner lavere enn for en bensinbil og 15 883 lavere enn for en bensinhybridbil.

Kostnader pr. år, elbil i tre prisklasser, kjørelengde 15 000 km pr. år

Omfattende kostnadsbilde

OFVs beregninger av hva bilholdet faktisk koster, tar gjennom en rekke eksempler for seg elbiler, bensin- og dieselbiler samt ladbare bensinhybrider. For alle drivlinjene er det tatt utgangspunkt i biler som nye koster 320 000, 480 000, 640 000, 850 000, 1 070 000 og 1 600 000 kroner.

Kostnadsberegningene er utført for årlig kjørelengde på 10 000, 15 000, 20 000 og 30 000 km.

Eksemplene viser bl.a. verditap (avskrivning), kostnader til drivstoff (bensin, diesel, elektrisitet eller kombinasjonen bensin og elektrisitet), rentekostnader, forsikring og servicekostnader. I tillegg vises også andre kostnadssteder som har betydning for hva bilen faktisk koster i året.

Kostnadssammenligning, bilpris 480 000 kroner med kjørelengde 15 000 km pr. år

Verditap den største kostnaden

Verditapet er den klart største kostnaden ved bilhold. Av de totale kostnadene i OFVs regneeksempler, utgjør verditapet, altså avskrivningen, alene fra vel 33 prosent opp til ca. 50 prosent, avhengig av regneeksempel. Avskrivningsandelen målt i kroner av de årlige kostnadene er stigende med høyere nybilpris.

– Etter avskrivning og renter av bundet kapital, følger drivstoff, forsikring og service som de største kostnadene. For elbiler er imidlertid kostnadene til vedlikehold, service og reparasjoner ofte større enn kostnaden til elektrisitet, avhengig av kjørelengde, sier Jan Petter Røssevold. Kostnadsfordeling ved bilhold, nybilpris diesel kr 640 000, 15 000 km pr. år.

– Dramatisk

Det har vært stor oppmerksomhet omkring økte kostnader til bilhold de siste årene. I februar presenterte KNA en nasjonal spørreundersøkelse som viste store forskjellene på hvordan de med anstrengt økonomi og øvrige bilister blir rammet priseksplosjonen.

Mer enn hver fjerde bilist (27,7 %) har måtte kutte ut hobbyer og fritidsaktiviteter for seg selv eller barna siste året på grunn av drivstoffprisene. Verst er det for de med anstrengt økonomi, hvor seks av ti (62%) oppgir at de har kuttet fritidsaktiviteter for seg selv eller barna.

Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker.

– Bilkostnadene øker dramatisk, noe KNA har advart mot over tid. OFV bekrefter funnene fra vår nasjonale spørreundersøkelse tidligere i år som dokumenterte at mange bilister sliter som følge av det høye kostnadsnivået, sier KNA generalsekretær Børre Skiaker.