Invitation to Fredriksten Challenge 2019 - A historic regularity rally

mandag 18. mars 2019 kl. 20:32

Welcome to Fredriksten Challenge 2019.

Please find the information below with all the details.

Here are the nesseary links to get started.

Regrestration: http://www.hanken.dk/online/kalendervis.asp

Tourist information: Visitoestfold.com/no/halden or Halden turist - visitHalden on facebook

Facebook: www.facebook.com/KNAHalden

Fredriksten Challenge 2019

mandag 18. mars 2019 kl. 19:51

25.mai.19 er vi klare for å nok et Fredriksten Challenge løp i Halden traktene. I år håper vi på deltagere i fra alle kanter siden vi også er med i FIA NEZ løp.

Løps info:
ca. 250km med orientering, ferdighet og pålitlighet prøver.
Start på Halden Auto (kl.10:00) og avsluttes med Tønneprøven (kl.17) med målgang der etter.

Velkommen!

Påmelding kan gjøres på denne linken. www.hanken.dk/

Cars & Coffee KNA Halden

onsdag 23. mai 2018 kl. 11:16

Vi inviterer alle til å ta frem "godbilen" og ta en tur opp på Fredriksten Festning, Kroa.

Vi starer kl.18 til ca.20
Velkommen!

Her er datoene for de neste treffene.
Neste Cars & Coffee er: 24/5, 31/5, 7/6, 14/6 og 26/6. Så er det ferie.

Grasrotandelen KNA Halden

onsdag 25. april 2018 kl. 08:42

Nå er KNA avd. Halden med i Grasrotandelen.

KNA AVDELING HALDEN
Org.nr: 912 978 451
Gimleveien 70
1786 HALDEN

Årets avdeling 2017

tirsdag 24. april 2018 kl. 13:52

Vi er litt stolte.

PÅ KNA landsmøte i helgen ble KNA Halden valgt til årets avdeling 2017. Klubben har i mange år vært meget aktive innen motorsport med flere årlige arrangementer. Formannen Bjørn Haugeby var tilsted ved overrekkelsen, og klubben fikk en plakett og sjekk på 10.000kr.

Tilleggsregler for FC 18

søndag 15. april 2018 kl. 20:16

Innbydelse til Fredriksten Challenge 2018

søndag 15. april 2018 kl. 20:08

KNA Halden inviterer til årets spennende challengeløp.


INNBYDELSE ”FREDRIKSTEN CHALLENGE 2018”

Arrangør/lisens KNA Halden,

ARCH 18.10147

Løpets adresse er: KNA Halden, Gimleveien 70, N – 1786 Halden Telefon: KNA Halden V/ Terje Nilssen 90621848 /

Arne Renstrøm: 930 04 702 arner@halden.net

Løpets navn: Fredriksten Challenge 2018.

Løpet inngår i NTM Trailer og Tipp Challenge - cup 2018, KNA klubbmesterskapet i Challenge og

NEZ – North European Zone, Historic Rally Regularity Championship 2018.

NEZ - Regulations 2018, www, fia-nez.eu.

Løpets art: Løpet er et nasjonalt og internasjonalt challengeløp som arrangeres i samsvar med ”Det Internasjonale Sportsreglement, Det Nasjonale Sportsreglement for Norge og disse tilleggsregler.

Løps dato: 26. mai 2018.

Løpets lengde: ca. 220km

Løpets start/mål: Halden Auto A/S, Halden Svinesundsveien 345, 1789 Berg i Østfold.

Første bil starter kl. 10:00 lørdag 26.mai, og er i mål på Fredriksten Festning ca. kl. 16:30

Generell informasjon: Løpet går i Halden, Aremark, Rakkestad, og tilbake til Halden. Det blir ferdighetsetapper og orienteringsetapper. Fredriksten Challenge avsluttes på Fredriksten Festning med ”Den klassiske Tønneprøven”. Premieutdeling er på Fredriksten Kro.

Løpet går i kjente trakter for mange, men vi har likevel funnet fram til noen veier som ikke har blitt brukt i challengeløp tidligere.

Vi oppfordrer også nybegynnere til å stille til start.

Klasser: Det innbys til deltakelse i klassene Expert, Sport, Touring og Debutant og NEZ. For ferdighetsetappene er det inndeling i bilklasser som beskrevet i § 557 C Bilklasser. Arrangøren kan slå sammen klasser ved lav deltagelse.

Påmelding: www.hanken.dk

Sendes pr. post eller E-mail til:

KNA Halden, Gimle veien 70, N-1786 Halden,  Arne Renstrøm: e-post: arner@halden.net

Påmeldingsavgift innbetales til konto 1030.11.56443

NOK - 2.450,- innbetalt innen 20.mai 2018.

NOK – 2.700,- innbetalt etter 20.mai 2018

NOK – 1.500,- for Debutant og utenlandske deltagere, innbetalt innen 20.mai 2018.

Påmeldingsavgiften inkluderer:

 • Kjøreordre, leie av GPS logger, og arrangørforsikring

 • kaffe/te/rundstykker - ved start,

 • enkel lunsj

Utenlandske lag betaler anmeldelsesavgift ved start.

Deltagere som overholder anmeldelsesfristen, vil få tilsendt startprogram på e-post, husk e-post adresse på påmeldingen. Etteranmeldte må kontakte arrangøren om sted og tidspunkt.

Avbud Ved avbud meldt innen 20.mai tilbakebetales 100 % av anmeldelsesavgiften. Ved avbud meldt etter 20.mai tilbakebetales 50 % av anmeldelsesavgiften.

Veier Offentlige veier med asfalt-/ grusdekke og private gårds-/ skogsveier av god standard.

Kart Kartkopier utdeles sammen med kjøreordre.

Innbydelsen og tilleggsreglene ligger på www.kna.no/halden, facebook.com/knahalden eller www.fredrikstenchallenge.no

Fullstendig reglement finnes på www.bilsport.no/reglement eller kontakt Norges Bilsportforbund 23 05 45 00.

KNA HALDEN ØNSKER ALLE VEL MØTT!!

KNA Halden julemøte 2017

mandag 13. november 2017 kl. 22:57

KNA Halden ønsker alle medlemmer velkommen til Julebord / julemøte på Fredrikstenkro.
Torsdag 23.11 kl. 19:00.
Årets hedersgjest er "Rallystjernen" #AndreasMikkelsen, som kommer direkte fra Australia og til Halden for å besøke oss. Han har sikkert mye interessant å fortelle.
Pris per. medlem kr.350,- med mye god julemat og hyggelig stemning som alltid.
Påmelding innen 20.11 til b(a)haugeby.no eller 905 23 250.

Fredriksten Challenge 2017

tirsdag 2. mai 2017 kl. 23:45

2017 utgaven av Fredriksten Challenge arrangeres 27-28 mai. Første bil starter kl. 10:00 lørdag 27.mai fra Halden Auto A/S, Svinesundsveien 345, 1789 Berg i Østfold og er i mål på Fredriksten Festning søndag 28.mai ca. kl. 15:30 etter en overnatting i Ed, Sverige.

Løpet er et nasjonalt og internasjonalt challengeløp som arrangeres i samsvar med ”Det Internasjonale Sportsreglement, Det Nasjonale Sportsreglement for Norge, og disse tilleggsregler. Løpet går fra Halden til ED i Sverige, og tilbake til Halden. Det blir ferdighetsetapper og orienteringsetapper lørdag, og på søndag. Løpets lengde er ca. 550km, og avsluttes på Fredriksten Festning med den klassiske "Tønneprøven”. Premieutdeling er på Fredriksten Kro.

Løpet går i kjente trakter for mange, men vi har likevel funnet fram til noen veier som ikke har blitt brukt i challengeløp tidligere. Det innbys til deltakelse i klassene A, B, C og Debutant og NEZ. Vi oppfordrer også nybegynnere til å stille til start.

Velkommen til Halden.

Se link for invitasjon her.

Påmelding kan du gjøre via denne linken.

Referat i fra årsmøte 2017

tirsdag 28. mars 2017 kl. 11:30

Referat fra KNA Halden Årsmøte 1. mars 2017

Møtet ble satt i hos SG Arkitekter kl 19:01, og Terje Nilssen ønsket medlemmene som var tilstede velkommen.
Godkjenning av Innkalling og Saksliste ble foretatt, og Bjørn Haugeby og Roger B. Johansen ble valgt til hhv. ordstyrer og referent.

Bjørn tok over klubba, og det ble valgt 2 medlemmer til å skrive under årsmøtereferatet, disse ble Tom Magnus Mosserød og Roy Madsen.

Sekretæren leste årsberetningen, som ble godkjent.

Kasserer Arne Renstrøm presenterte regnskapet, og klargjorde noen detaljer i oppsettet.

Revisor Tore Fredriksen var ikke tilstede, men hovedinnholdet i hans redegjørelse var kjent, så regnskapet ble enstemmig godkjent.

Arne redegjorde for budsjettet for 2017.

Det var kommet 1 sak til Årsmøtet, fra Valgkomitéen: Jan Vidar Andersen og Tore Buer ang. ny styrestruktur,og nytt styre, og etter en lang diskusjon ble følgende styre enstemmig vedtatt:

Formann: Bjørn Haugeby.
Nestformann:Terje Nilssen.
Kasserer: Arne Renstrøm.
Sekretær: Roger Berg Johansen.
Gruppeleder, Challenge: Terje Nilssen
Gruppeleder, Bane/Racing: Ib Brøchner
Gruppeleder, Rally/-sprint/Bakkeløp: Martin Buer
Gruppeleder, Autoslalåm/Olabil: Arne Renstrøm
Gruppeleder, Drifting/Gatebil: Erik Nilssen
Gruppeleder, Biltreff/Turer: Tore Kjell Larseng

Revisor:  Tore Fredriksen

Delegat til Avdelingsmøtet: Bjørn Haugeby, vara. Tore Kjell Larseng.

Valgkomité: Jon Tore Grimsrud og Martin Lyng.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19:45.

Velkommen til årsmøte

tirsdag 21. februar 2017 kl. 21:14

KNA Halden Årsmøte 2017

Dato:    Onsdag 01.mars 2017

Kl.         19:00

Sted:     SG Arkitekters lokale, Strandstredet 1, 1767 Halden

Saksliste

 •  Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av ordstyrer og referent
 • Valg av 2 personer for underskrift av årsmøtereferat
 • Årsberetningen for 2016
 • Regnskap pr. 31.12. 2016 og revisors beretning
 • Budsjett for 2017
 • Saker forelagt årsmøtet
 • Valg

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 29.feb.

 

 

Fredriksten Vinter Challenge 2017 - Er avlyst pga tele og farlige veiforhold.

mandag 23. januar 2017 kl. 14:06

Løpet er avlyst etter løpsleder og teamet kjørte seg nesten fast på vanlige grusveier.

"Det er ikke forsvarlig å gjennomføre et løp med disse veiene" sier løpsleder. Vi får finne en annen dato.

Da inviterer vi til nok et vinterløp i Aremarktraktene.

Løpets total lengde er 120km. 6 pålitlighets etapper og 3 ferdighets etapper. (Væravhengig)Løpet går området rundt Aremark - Marker, på kjente og ukjente veier. Årets løp har ingen orienteringsetapper. Løpet kjøres etter kjørebok med tulipanpiler. Løpet er et nasjonalt og internasjonalt challengeløp. Det innbys til deltakelse i klassene A, B, C og Debutant (Se.§ 557b) For ferdighetsetappene er det inndeling i bilklasser som beskrevet i § 557. 

Årets Julemøte 2016

mandag 7. november 2016 kl. 19:14

Invitasjon til årets julemøte i KNA Halden

FOTO: Camilla Smistad Tofterå

Velkommen til årets julemøte og tradisjonelle julemat.

Fredriksten Kro, Halden
Dato: 23.11.2016
Starttid: kl. 19:00:01

Agenda:
-Julemat og dessert / kaffe.
- KNA Halden info og årsoppsummering.
- Årets gjest Fredric Aasbø forteller om sin karriere.
- Utdeling av merker og medaljer.

Vi er stolt av å presentere årets gjest, Fredric Aasbø. Vinner av driftingverdensmesterskapet 2015. Han vil snakke litt om hvordan veien har vært fra smågutt i de dype skoger til offisiell Toyota-ambassadør og verdensmester med base i Los Angeles. I tillegg hvordan drifting var en "bakdør" inn i profesjonell motorsport.

KNA medlemer: 350,-
Ikke medlemer: 500,-*
Betaling ved inngang.

Meld deg på til Arne.
arner@halden.net
Tlf: 930 04 702

*muligheter for medlemskap ved inngang.  :-)

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Resultater fra Fredriksten Challenge Høst løpet

onsdag 5. oktober 2016 kl. 10:33

Det var en fin og klar høstkveld da FCH2016 løpet gikk unna i Halden og omegn.

12 biler sto til start og klare for en utfordrende men artig løype laget av John Thoreby. Løpet hadde absolutt alt av det et challenge løp kan ha, med førerprøve, orientering på kryss og tvers, pålitlighetsetapper og sightseeing på østfolds flotte grusveier.

Takk til alle deltagere og den trofaste staben for et flott løp.

Her er resultatene i fra løpet.

se linken her.

Se flere bilder og link til Bjørn Lahus på facebook siden vår.

www.facebook.com/knahalden