Speedometer

Teknisk og juridisk rådgivning

Rådgivning uten kostnader for medlemmer.

KNA’s juridiske og tekniske veiledningstjeneste har som formål å veilede og bistå i alle typer saker som kan relateres til bil og bilkjøring.

Vi ønsker å legge forholdene til rette for at du som medlem, på en enkel og vederlagsfri eller rimelig måte, skal få veiledning og bistand i bilrelaterte saker. KNAs juridiske og tekniske veiledningstjeneste administreres fra KNA sentralt og består av en bilteknisk/juridisk fagperson, i tillegg til 16 KNA-Advokater spredt rundt på ulike advokatkontorer i landet. Rådgivningstjenesten er gratis og gjelder for inntil to timer veiledning hos advokat.

Medlemmer med gyldig medlemskap kan sende inn henvendelser via Min Side.

Utvidet bistand

Dersom det er grunnlag for det og du har behov for mer enn råd og veiledning kan vi følge opp saken på dine vegne. Det forutsetter at du var medlem på det tidspunktet grunnlaget for tvisten oppstod. Utvidet bistand gis med inntil 2 timer med henblikk på å få en minnelig løsning med motparten.

Som KNA-medlem får du gratis teknisk og juridisk hjelp

KNA Hovedmedlemskap
600/ÅR
  • Teknisk og juridisk rådgivning
  • Bladet Bil#AUTOFIL 10 utgaver pr. år inkludert medlemsmagasinet Motorliv
  • KNAs rabattprogram
  • KNAs veikart «De hemmelige turistveiene»
  • Grunnlag for norsk bilsportlisens
  • Kan oppgraderes med KNA Veihjelp for 410,- /år