Spiral Regularity

Event
sep23
Tid: 10:30 – 17:30, lør 23 september
Plass: Sundhaugen

Tilleggsregler finnes her: TILLEGGSREGLER SPIRAL REGULARITY 2023

Arrangør:       KNA Drammen.

Løpets adresse: KNA Drammen, v/ Mette Haugland, Stenberghaugen 16,

3055  Krokstadelva

Telefon +47 900 19490 (Oddvar Moland) omolan@broadpark.no

Klubbens hjemmeside:  http://kna.no/drammen/

Arrangørlisens: 76574

Løpets navn:   Spiral Regularity 2023

                        Løpet inngår i NTM Trailer & Tipp Regularity-cup 2023.

                        Løpet er også tellende i KNA-mesterskapet i Regularity 2023

Løpets art:      Regularity-løp som består av etapper med åpne tidskontroller. Etappene kan inneholde transportetapper, pålitelighetsetapper og orienteringsetapper. Det vil også inngå 4 ferdighetsetapper i løpet.

Løpet arrangeres i samsvar med det Nasjonale Sportsreglementet for Norge (NSR), ISR og løpets tilleggsregler.

Løpsdato:        23. september 2023.

Løpets start:    Sundhaugen, Fiskum (Se vedlagt kart)

https://www.sundhaug1.no/

Første bil med start kl. 10:30.

Løpets mål:     Sundhaugen, Fiskum med målgang ca. kl. 17:30.

Løpets lengde: Ca. 215 km.

Veistandard:   Offentlige asfalt-/ grusveier og skogsveier av normal standard. Gårdsveier blir også

benyttet, noe varierende standard, men ingen fare for bilen.

Opplysninger om løpet:

Start fra Sundhaugen i Fiskum som ligger i nordenden av Eikeren.

Første etapper går til Basserudåsen hvor det er en ferdighetsetappe på bilcrossbanen som kjøres 2 ganger.

Løpet kjøres så nordover, med en P-etappe på asfalt og en P-etappe på grus til Vangestadmoen. Der kjører vi den første P-etappen, av 3 stykker, som skal kjøres på Vangestadmoen. Videre en runde om Lyngdal og 2 P-etapper på grus, så tilbake til Vangestadmoen. Så til pausen på Lampeland hvor det er mulighet for en matbit på hotellet og også bensinfylling for de som har behov for det. Etter pausen, nok en tur til Vangestadmoen for noen nye runder med P-etappe. Så en transport til første O-etappe som slutter i Lyngdal. Deretter kjøres de 2 siste P-etappene, også på grusveier med noe asfalt på siste del av begge P-etappene. Da har vi kommet til Steinsrud i Bingen. Herfra til mål på Sundhaugen kjøres det 2 O-etapper (1 for Touring og Debutant), 2 ferdighetsetapper og en transportetappe til mål på Sundhaugen.

Totalt er det 10 P-etapper på til sammen ca. 104 km.

Det vil også bli O-etapper i år. 3 etapper på til sammen ca. 35 km.

For Touring og Debutant kjøres det transportetappe der de øvrige kjører O-etappe 3.

Klasser:           Det innbys til deltagelse i klassene Expert, Sport, Touring og Debutant. Se § 557 b)

Påmelding:      Sendes pr. post til:

KNA Drammen, v/Mette Haugland, Stenberghaugen 16, 3055 Krokstadelva, eller mail til omolan@broadpark.no

Vi vil gjerne at dere benytter følgende link til påmeldingsskjema som kan benyttes ved

påmelding: https://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=155

Påmeldingsavgift innbetales til konto 2270 22 01881

                        Klasse Expert og Sport             NOK 2 400,- innbetalt før 11. september.

                                                                       NOK 2 800,- innbetalt 11. september eller senere.                     Klasse Touring og Debutant      NOK 1 800,- innbetalt før 11. september

                                                                      NOK 2 200,- innbetalt 11. september eller senere.

NB ! Utenlandske deltagere betaler NOK 1 200,-. Startkontingent for utenlandske lag betales i sekretariatet løpsdagen.

Påmeldingsavgiften inkluderer startkontingent, kjøreordre og kart, leie av GPS-brikke samt preparering av veier og arrangørens forsikring. Bompenger er også inkludert i startavgiften.

Påmelding aksepteres dersom melding om deltagelse mottas i løpet av tirsdag 19. september kl. 17:00. Alle vil få tilsendt startprogram på e-post.

For senere (etter 19/9) forespørsel, kontakt løpsleder på tel. 91801407

Avlysning:       KNA Drammen vil vurdere å måtte avlyse løpet ved for få påmeldte. Dette vil bli vurdert 10 dager før løpet. Det er før de store kostnadene i forbindelse med løpet kommer og vi har mulighet til å vurdere økonomien for arrangementet.

                        VIKTIG MED TIDLIG PÅMELDING !!!!!

Avbud:            Ved avbud meldt innen 11. september tilbakebetales 100 % av påmeldingsavgiften. Ved senere melding om avbud beholder arrangøren NOK 600/- som dekker arrangørens kostnader til kopiering etc.

Deltagere:       I utgangspunktet fører og kartleser, men arrangøren kan gi tillatelse til å ta med ekstra passasjer (§ 557 a). Deltagere må ha gyldig lisens og kvittering for gyldig medlemskap i klubb. For norske deltagere kan engangslisenser løses ved start. Deltagere fra andre land må løse lisens i egen klubb/ forbund.

Fører av bilen skal ha gyldig førerkort.

Tilleggsregler: Ligger på http://kna.no/drammen/ etter 8/8-22. Publiseres også på andre nettsider.

Sjekk også facebook: https://www.facebook.com/search/top?q=kna%20drammen

Reglement:      https://bilsportboka.no/kapittel/regularity/bil-0challenge-reglement/

eller kontakt Norges Bilsportforbund, tel. + 47 23 05 45 00.

For Danske deltagere: 2 avganger daglig, begge veier med Colorline, Superspeed 2, mellom Hirtshals og Larvik. Fra Larvik til Sundhaugen (Vestfossen) er det ca. 10 mil.

Overnatting:   Kontakt Sanden Hotel på www.sandenhotell.no eller på tel. + 47 32 25 05 50.

                        Langebru Gjestegård i Hokksund har tel. +47 32 75 47 00.

                        Hokksund Camping er også ett alternativ, gangavstand fra Sanden Hotell.

Se www.hokksund-camping.no/ eller ta kontakt på tel. + 47 32 75 42 42

KNA DRAMMEN ØNSKER VEL MØTT TIL ET UTFORDRENDE OG SPENNENDE ”SPIRAL-REGULARITY» 2023