Reglement KNA-mesterskapet 2024

KNA Mesterskapet

1. Innbydelse

Kongelig Norsk Automobilklub ved Sportsutvalget ( heretter KNA SU ) vil i 2024 legge til rette for – og koordinere gjennomføringen av KNA Mesterskap i bilsportgrenene som kommer frem i pkt. 4.

2. Arrangør

I løpets tilleggsregler skal det innledningsvis stå tydelig at det arrangeres etter KNA Mesterskapets nedenstående regler.

De løp KNA arrangerer som er åpne for alle teller i KNA Mesterskapet.

Resultatlister og tilleggsregler må sendes til KNA adm. innen 14 dager etter løpets avvikling.

Tilleggsregler og Resultatlister må inneholde:

  • Navn på løp
  • Dato for løp
  • Arrangør avdeling / er den som innehar arrangørlisens
  • Hvor løpet ble kjørt bane / sted
  • Bilsportgren / er
  • Klasser som ble kjørt, i hver gren
  • Plassering / poengsum førere / kartlesere
  • Navn på førere / kartlesere
  • Klubbtilhørighet førere / kartlesere

3. Deltakere

Mesterskapet er åpent for førere / kartlesere med gyldig norsk lisens fra Norges Bilsportforbund for klassen det deltas i.

Mesterskapet er åpent for førere / kartlesere med gyldig medlemskap i KNA.

Hver fører skal ha KNA Mesterskapets klistremerke på løpsbilen. Klistremerke plasser slik i iht. til egen skisse.

4. Gren og klasser

Det innbys til deltakelse i følgende klasser

Klasse   1:        Autoslalåm

Klasse   2:        Bakkeløp

Klasse   3:        Bilcross

Klasse   4:        Crosskart

Klasse   4:        Karting

Klasse   5:        Formula Offroad racing

Klasse   6:        Racing

Klasse   7:        Rally

Klasse   8:        Rallycross

Klasse   9:        Regularity

Klasse 10:        Biltrail &Terreng Touring

Ved tilfeller kan KNA SU i samarbeid med arrangør bestemme at løp utgår og / eller nye løp inngår i mesterskapet.

5. Bedømmelse og Poengberegning

KNA Mesterskapet gjennomføres etter poengberegning. Mester blir den som oppnår høyest poengsum i sin klasse.

Mesterskapspoeng tildeles etter følgende skala:

20-17-15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, slik at beste KNA deltaker på resultatlisten får 20 poeng og nummer 16 får 1 poeng.

Poengberegningen gjøres av KNA SU. Resultater offentliggjort på kna.no anses som uoffisielle inntil de blir endelig kunngjort etter endt sesong.

Den fører som oppnår høyest poengsum i sin klasse blir KNA Mester. Ved poenglikhet mellom to eller flere førere avgjøres rekkefølgen på bakgrunn av flest antall førsteplasser, andreplasser osv. I tilfelle fortsatt likhet, er det de oppnådde poeng i siste løp som er avgjørende.

Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således protesteres på poengberegningen.

I karting kjøres det en finale i Cadetti og Mini resterende klasser kjøres to finaler.

6. Mesterskapspremier

De tre beste i hver klasse tildeles mesterskapspremie. Det deles ikke ut premie til førere i klasser med færre enn 3 deltakere.

Premie blir utdelt ved personlig fremmøte på annonsert premieutdeling etter endt sesong. Ikke fremmøtte deltakere vil motta diplom i etterkant.

Ved spørsmål til dette KNA Mesterskapsreglement rettes disse til KNA SU på e-post: post@kna.no.