Rally

Aktiviteter

Rally arrangeres på vanlige veier. De forskjellige konkurransenes varighet strekker seg fra noen timer opp til flere dager. Deltagerbilene må være registrerte (ofte på sorte skilter), og tilfredstille veitrafikklovens bestemmelser. Besetningen i en bil består av fører og kartleser. Klasseinndeling er etter motorvolum, trimmingsgrad, bilenes alder og førernes erfaring. I tillegg kan arrangøren opprette klasser for historiske biler.

Løypa er inndelt i fartsetapper, transportetapper og serviceområder. Fartsetappene går på avstengte veier, og det er den som kjører raskest på fartsetappene som får best resultat. Mellom åpne tidskontroller på transportetappene, og serviceområdene kjører deltagerne på idealtid. Avvik fra idealtiden straffes med tillegg til anvendt tid på fartsetappene.

Førerlisens

Det kreves rallykors som holdes i regi av klubb/NBF og ha gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF. Fører må ha førerrett for bil og etter fullført kurs vil man få en debutantlisens.

Kartleserlisens

Det kreves rallykurs som holdes i regi av klubb/NBF og ha gyldig medlemskap i klubb som er tilsluttet NBF. Man kan søke om kartleserlisens fra det kalenderåret søker fyller 14 år og spesiell søknad til NBF.

KNA Avdelinger som er aktive innen rally