Fikk over 1. million kroner til gjenoppbygging av Hakavik, men får ikke bygget banen likevel

Aktiviteter

Det har ikke gått slik KNA Eiker hadde håpet på i forbindelse med gjenopp-bygningen av Hakavik. Pengene og planene var klare helt til siste instans, da avdelingen ble pålagt å utbedre vei for å få starte gjenoppbygging.

Det har vært tøffe tak for avdelingen vår og utøverne våre, helt siden flommen Frida vasket bort hele Hakavik-banen i 2012, sier leder i KNA Eiker Steinar Johannessen.

Alle kluter til

Avdelingen tok dette svært tungt, men bestemte seg for å sette alle kluter til og forsøke å få banen gjenoppbygget. – Vi startet med å legge frem forslag for reguleringsplan for Øvre Eiker Kommune, denne ble vedtatt. Det gikk med mye tid til arbeid med konsulenter for å dokumentere alle salgs krav, sier Johannessen. I etterkant av dette ble det mange møter for KNA Eiker, både i kommunen og internt i prosjektgruppa.

Tidkrevende

Prosessen har tatt veldig lang tid. Vi har følelsen av at vi ikke kommer noen vei. Vi har jo lært mye, men kanskje ikke raskt nok, da fokus kanskje ikke var helt på de tingene det burde. Vi har møtt mer motstand enn vi hadde forventet, sier Johannessen. KNA Eiker har fått mye moralsk støtte, i tillegg til at de fikk en tildeling på 1,1 million kroner i 2014 fra KNA, som de nå dessverre ikke får brukt. Avdelingen ble tildelt pengene da de søkte om prosjektmidler. Avdelingen har ellers stått på egne ben underveis i prosessen.

Ser mørkt ut

Akkurat nå ser det veldig mørkt ut, Statens Vegvesen stiller blant annet krav om at vi skal bygge ut møteplasser og busslommer langs hele Hakavik vegen, samt gjøre tiltak for å sikre myke trafikanter for at vi skal få gjenoppbygge Hakavik, sier Johannessen. Grunneier er blitt tilkjent erstatning fra naturskade fondet på kr 850.000, men dette dekker ikke engang kosten med og fylle opp de største hullene i banelegemet. Mattilsynet har innsigelser på grunn av Eikeren som drikkevannskilde, hvilket kommunen har sagt er en urimelig innsigelse, med tanke på all annen aktivitet som finner sted på Eikeren. – Vegvesenet hadde også innsigelser i forbindelse med veiløsninger i nærheten av banen, dette gjelder sikte-linjer ved utkjørsel fra bane området, dette er løst. Men de har som nevnt stilt krav til utbredelse av Hakavik vegen og er antagelig ikke fornøyd før vi har bygd en gang/sykkelsti langs hele vegen, en strekning på 9 km. Dette klarer vi ikke å gjennomføre, da dette blir veldig dyrt, avslutter Johannessen. Prosessen med gjenoppbygging av KNA Hakavik er dermed fastlåst og ikke aktiv lengre.