Driftingbil på bane

Bilsportgrener

Bilsport

Autoslalåm

I autoslalåm skal deltagerne på kortest mulig tid manøvrere bilen gjennom en bane med fartsreduserende hinder.

Banen merkes opp med forskjellige kombinasjoner av plastkjegler som er plassert i henhold til autoslalåm-reglementet.

Feilkjøring eller berøring av kjegler gir tillegg til anvendt tid. Bilen må tilfredsstille vegtrafikklovens krav, og deltagere må ha gyldig førerkort. Konkurranser avholdes der hvor plassen tillater det, og hvor sikkerhetsbestemmelsene kan følges.
 
Det innbys til følgende klasser :
Klasse 1 : Standardbiler
Klasse 2 : Modifiserte standardbiler, GTI-biler o.l.
Klasse 3 : Nybegynnere
Klasse 4 : Sportsbiler produsert før 1966
Klasse 5 : Sportsbiler produsert f.o.m. 1966
 
Alle typer personlige lisenser kan benyttes ved deltagelse i Autoslalåm. Vognlisens og reklamelisens er ikke påbudt.

Bilcross

Bilcross er hastighetskonkurranse for biler på permanent bane med grus eller delvis fast dekke.

Bilcross kjennetegnes ved at bilene skal være rimelige i innkjøp, og at deltagerne forplikter seg til å selge bilen for en pris fastsatt i Bilcross-reglementet, hvis det under et stevne kommer inn bud på bilen innen en fastsatt tidsfrist. Personlig sikkerhetsutstyr kan fjernes før salg. 

Det konkurreres i 3 klasser :

 • Debutanter
 • Bilcross åpen
 • Bilcross junior (fra det kalenderåret en fyller 16 år)

Det arrangeres distriktsmesterskap i Bilcross i de fleste distrikter i Norge. Under mange bilcross-stevner opprettes også klasse for nasjonale rallycrossbiler (ny i 1999). Bilcross kan kjøres med de fleste lisenstyper unntatt lisens for Biltrial, Street Legal, Bil-O, Challenge og Autoslalåm.

Bakkeløp

Bakkeløp er en konkurranseform hvor hastigheten er avgjørende for resultatet. Bilene starter enkeltvis, og løypa kan være en avstengt vei- eller banetrasè på minimum 800 m fortrinnsvis med stigning mellom start og mål. Underlaget kan være grus eller asfalt.
 
Arrangøren står fritt til å velge hvilke klasser som skal inviteres, men i løpet av en sesong kan løpsbiler innen kategoriene Rally, Rallycross, Bilcross og Crosskart bli innbudt. Krav til biler og fører, se de enkelte grener.
 
Det finnes ingen egen lisens for Bakkeløp, men lisens fra de enkelte grener/klasser det innbys til kan benyttes.

Challenge-løp

Challenge-løp er en enklere form for bilorientering hvor det som oftest benyttes veteranbiler. I Norge er reglementet utformet slik at alle bilmerker og årsmodeller kan delta, mens internasjonale løp i utlandet må som regel deltagende biler være biler fra før 1979, men det finnes også klasser for nyere biler.

Et challenge-løp er inndelt i flere transportetapper med åpne tidskontroller og timing på minuttet som i rally. Inne på de forskjellige transportetappene er det i stedet for hastighetsprøver lagt inn orienteringsetapper samt etapper hvor deltagerne kjører på gjennomsnittshastighet og hvor tiden registreres på hemmelige tidskontroller. Det kan også være innlagt ferdighetsprøver for fører, hvor en i Norge kjøres etter autoslalåm-reglementet.

De fleste norske løp går kun over 1 dag, mens utenlandske løp kan strekke seg over en uke. Noen utenlandske arrangører kjører løp over flere uker.

Dragracing

Dragrace er en akselerasjonskonkurranse over 1/4 engelsk mil (402,33 m). To og to konkurrerer mot hverandre i hver sin bane på en rett strekning. Vinner i hver enkelt klasse kåres etter utslagsmetoden.

Det konkurreres i disse klassene i Norge :

For førere med A-lisens :

 • Top Fuel (TF)
 • Funny Car (FC)
 • Pro Stock (PRO)
 • Top Alcohol (TAD og TA/FC)
 • Pro Mod (PM)

For førere med B-lisens :

 • Competition (Comp)
 • Super Comp (S/C)
 • Super Gas (S/G)

For førere med C-lisens :

 • Super Street (S/St)
 • Bracket (B/Sp/St)

For førere med Junior lisens :

 • Junior Dragster Stock (J/S)


I tillegg kjøres det i klassen Street Legal, hvor krav til lisens ikke er så strenge som for ordinær dragrace. Her benyttes registrerte biler som oppfyller vegtrafikklovens krav, og banen er kun 1/8 engelsk mile lang. I Junior-dragracing, som kjøres etter eget reglement, kan en delta det året en fyller 12 år.

Klassene er oppdelt etter drivstofftype, motorvolum og spesialregler. I enkelte klasser har bilene opp mot 6000 Hk med en toppfart på 500 km/t. Mer informasjon finnes i NBF-publikasjonen «Dragrace 2001.» Dragrace-lisens kan også benyttes i Offroad, Biltrial, Bilcross, Crosskart og Autoslalåm.

Mer info om Dragracing finnes på NDRG’s hjemmesider www.norskdragracing.com .

Formel K (go kart)

Kartsporten er for mange det første bekjentskap med bilsport. Dette på grunn av at en kan trene fra det året en fyller 6 år (Formel Cadetti) og kjøre konkurranser fra det året en fyller 8 (Formel Micro). Kart gir deltagerne fartsopplevelse ved at fører er plassert nær bakken i et åpent kjøretøy. Hastigheter opp mot 80 km/t kan forekomme i de minste klassene. I de største klassene er farten høyere.
 
De to hovedklassene betegnes som Nasjonal (N) og Internasjonal (I). I hver av hovedklassene er det mange klasser inndelt etter alder og motorvolum. I noen av klassene kan kostnadene holdes på et rimelig nivå.
 
For å kjøre kart hvor motorens slagvolum er større enn 125 ccm stilles det krav om gyldig førerkort i klasse A eller B.
 
Alle kjørere med norsk førerlisens skal ha gyldig vognlisens utstedt av NBF for å kunne delta i trening og konkurranser i Norge. Videre kreves det anmelderlisens for ledsager til utøvere under 15 år. Når det gjelder personlige lisenser og kurs gjelder til enhver tid NBFs bestemmelser. Hvis krav til alder, førerkort og kurs er oppfylt, kan Formel-K lisens benyttes til Offroad, Biltrial, Street Legal, Bilcross, Crosskart og Autoslalåm.

Offroad

Det finnes flere konkurranseformer innen offroad – fra enkle ferdighetsprøver for standardbiler til ekstreme konkurranser med spesialbygde monsterbiler.
Offroad inndeles i to lisensgrupper;

 • Biltrial 
 • Offroad Racing.

Se forøvrig NBFs publikasjon «Offroad 2002»..
 
Biltrial

Biltrial er en ferdighetskonkurranse i terrengkjøring for 4-hjulsdrevne biler. Flere seksjoner/baner kjøres, resultat avgjøres ved prikkbelastning. Avgjørende for resultatet er førernes evne til å manøvrere sitt kjøretøy i terrenget med stor presisjon i krevende situasjoner. Farten er således ikke avgjørende. Konkurransene kjøres med Co-driver. Reglement finnes i NBFs publikasjon «Offroad 2006». 

Klasseinndeling :

 • Original
 • Standard
 • Spesial
 • Modifisert
 • Prototyp

Lisens kan også benyttes i Autoslalåm.

Offroad Racing
Det benyttes hovedsakelig egenkonstruerte, spesialbygde, 4-hjulsdrevne biler. Når det gjelder sikkerhet må bilene tilfredsstille et strengt teknisk reglement. Offroad Racing deles inn i 2 hovedgrupper; Monster Race og Formula Offroad. Det er også mulig å arrangere konkurranser i mud race, sand drag og speed trial.
Sikkerhetskrav som i Formula Offroad.

Reglement finnes i NBFs publikasjon «Offroad 2006». 

Monster Race
To og to deltagere kjører mot hverandre på en hinderbane på 60 – 200 m. Avvikles som et dragrace med kvalifisering og finaler etter utslagsmetoden. Anvendt tid er avgjørende for resultatet. Klasseinndeling : Full-size og Mid-size.

Formula Offroad
Formula Offroad er en konkurranse i presisjonskjøring gjennom porter i meget bratte bakker og terrengavsnitt. Det kjøres minimum 6 baner pr. konkurranse, enkelte av disse på tid. 
Klasseinndeling : Standard og Spesial.

Offroad Racing lisens kan benyttes i Biltrial, Street Legal, Bilcross, Crosskart og Autoslalåm.

Racing

Det konkurreres på permanente asfaltbaner over lengre distanser. Hastigheten er avgjørende for resultatet. I de fleste konkurranser kjøres det kvalifisering, hvor deltager med beste tid får beste startspor i finalen.
 
Det finnes klasser for de aller fleste inndelt etter bilmerker, biltyper, amerikanske biler, spesialbygde biler, formel-biler, standardbiler og sportsbiler. Flere av klassene er også inndelt etter motorvolum. Reglement for de forskjellige klasser finnes som publikasjoner fra NBF og som særtrykk.
 
Hastighetslisens (H-lisens) kan ikke benyttes til Rally, Bil-O og Challenge uten at den gjøres om til kombinert lisens for Rally/Hastighet.

Rally

Rally arrangeres på vanlige riks-, fylkes-, kommunale- og private veier. De forskjellige konkurransenes varighet strekker seg fra noen timer opp til flere dager. Deltagerbilene må være registrert ved Biltilsynet og tilfredsstille veitrafikklovens bestemmelser. Besetningen i en bil består av fører og kartleser. Løypa er inndelt i transportetapper, serviceområder og fartsetapper. Fartsetappene går på avstengte veier, og hastigheten på disse er avgjørende for resultatet. Mellom åpne tidskontroller på transportetappene og serviceområdene kjører deltagerne på idealtid. Avvik fra idealtiden straffes med tillegg til anvendt tid på fartsetappene. 

Klasseinndeling (2005) etter motorvolum, trimmingsgrad, bilenes alder og førernes erfaring. I tillegg kan arrangøren opprette klasser for historiske biler.

 • Klasse 1 – Gruppe N maks. 1400 ccm. A+B+C-førere.
 • Klasse 2 – Gruppe N 1401 – 1600 ccm. A+B+C-førere.
 • Klasse 3 – Gruppe N 1600 – 2000 ccm. A+B+C-førere.
 • Klasse 4 – Gruppe N over 2000 ccm. A+B+C-førere.
 • Klasse 5 – Gruppe A maks. 1400 ccm. A+B+C-førere.
 • Klasse 6 – Gruppe A 1401 – 1600 ccm. A+B+C-førere.
 • Klasse 7 – Gruppe A 1601 – 2000 ccm. A+B+C-førere.
 • Klasse 8 – Gruppe A over 2000 ccm. A+B+C-førere.
 • Klasse 9 – Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor,

Gruppe 4 – og gruppe B – biler og biler med homologert volum
over 1900 ccm og 16 ventiler, A+B-førere.

 • Klasse 10 – Nasjonale klasser, maks. 2000 ccm, A+B-førere
 • Klasse 11 – Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor

Gruppe 4 – og gruppe B – biler og biler med homologert volum
over 1900 ccm og 16 ventiler, C-førere.

 • Klasse 12 – Nasjonale klasser, maks. 2000 ccm, C-førere.
 • Klasse 13 – Nasjonale klasser, 4WD, Gr.A, Gr.N, A+B+C-førere
 • Klasse 14 – Nasjonale klasser, Gruppe 1+2 1981-modell og eldre. Fører 45 år ++
 • Klasse 15 – 1966 – 1971 mod. etter FIAs Appendix K.
 • Klasse 16 – Gruppe 1+2+3+4 1965 modell og eldre etter FIAs Appendix K.
 • Klasse 17 – Volvo Original A+B-førere.
 • Klasse 18 – Volvo Original C-førere.
 • Klasse 19 – Debutanter


Biler i klasse 13 skal ha utgått homologering, og tilfredsstille reglene i FIAs Gr.A-reglement.
Biler i klasse 14 kjøres etter tekniske regler for nasjonale klasser (§306).

Rally-lisens kan ikke benyttes i Formel-K, Dragrace og Hastighet. Lisensen kan gjøres om til kombinert Rally/Hastighet etter bestemte regler.

Det er avgiftsfritak ved import av nye rallybiler. Mva beregnes av importprisen. Betingelsene er at bilene kun kan benyttes i konkurranser og organisert trening i h.t. NBFs gjeldende regelverk (se bl.a. § 270). Bilene blir registrert med sorte skilter.

Rallycross

Rallycross er en hastighetskonkurranse på permanent bane med delvis fast dekke. Det kjøres kvalifiserende omganger hvor plassering eller tid er avgjørende for deltagelse i finaleomgangene.

Klasseinndeling :

 • Div. 1 Internasjonal
 • Div. 1A Internasjonal
 • Div. 2 Internasjonal

Nasjonale klasser :

 • Supernasjonal (flere volumklasser)
 • Nasjonal inntil 2400 ccm
 • Nasjonal over 2400 ccm

Det kjøres etter både internasjonalt og nasjonalt reglement.
Nasjonal klasse i rallycross opprettes ofte sammen med bilcross-arrangement.

Shortcar

Shortcar er en liten, lett og ekstremt rask racerbil. Bilen er norskprodusert, og med et allsidig bruksområde får du maksimal utnyttelse av bilen. Det konkurreres i både racing, bakkeløp, og rallycross med disse bilene. Shortcar har også sitt eget Norgesmesterskap.

Tekniske spesifikasjoner
Sterk og lett rørchassis med glassfiberskall.
Selvvalgt 4-takters motorsykkelmotor.
Fullt justerbart understell, høyde fra 6-18 cm.
Det er enhetsdekk på bilene.
0-100: ca 2,6 sek og toppfart på ca. 240 km/t

Økonomi 
Shortcar leveres normalt som selvbyggersett, men kan også leveres semi-bygd eller ferdig bygd. Priser for en komplett bil er fra 160.000 når du bygger den selv. Brukte biler vil normalt ligge i prisleiet 100-180.000.

Driftskostnadene for en Shortcar er «regulert» av et et smart og logisk regelverk som sikrer at de fleste deler er like på alle biler, og enhetsdekk og rimelige deler muliggjør mye kjøring for et moderat driftsbudsjett.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med:

Gaute Johan Øren
918 76 555
shortcar@shortcar.no
www.shortcar.no