Autoslalom

Aktiviteter

En gøy og utfordrende, enkel motorsport for alle aldre og kjøretøy!

I autoslalåm skal deltagerne på kortest mulig tid manøvrere bilen gjennom en bane med fartsreduserende hinder. Banen merkes opp med forskjellige kombinasjoner av plastkjegler som er plassert i henhold til autoslalåm-reglementet. Berøring av kjegler gir tillegg til anvendt tid. Bilen må tilfredsstille vegtrafikklovgivningens krav og ikke ha bruksbegrensning. Deltagere må ha gyldig førerkort med unntak av klassen for debutant med ledsager. Konkurranser avholdes der hvor plassen tillater det, og hvor sikkerhetsbestemmelsene kan følges.

Ønsker du å starte med autoslalom? Vi har flere aktive avdelinger som driver med dette, ta kontakt med enten KNA-administrasjonen på post@kna.no for mer informasjon eller direkte med en av avdelingene.

Førerlisens


Krav: Det kreves ingen kurs, men søker må være fylt 18 år og inneha gyldig førerkort og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF
Digitalt søknadsskjema fylles ut.
Det kan løses engangslisens.