Urettferdig milliardregning til bilistene

Bilpolitikk

Uten forutsigbare overgangsordninger vil stans av salg av fossilbiler etter 2025 medføre et enormt skifte i den norske bilpolitikken. Hvis vi ikke holder tunga rett i munnen vil det gå galt.

Ifølge SSB utgjør elbiler kun rett i overkant av 13 % av den norske bilparken. Det er bra at elbilsalget går godt, men selv om utviklingen i salget fortsetter å stige i årene som kommer vil fortsatt et stort antall biler på norske veier være fossildrevne i 2025. Det er ikke alle som er i en posisjon til å bytte bil før 2025, både av økonomiske årsaker, men også fordi elbiler ikke er et fullgodt alternativ for alle i et land som Norge. Det betyr at det må etableres ordninger som ivaretar forutsigbarheten for alle bilister når bilparken skal omstilles til nullutspillskjøretøy.

Det er usosial politikk

å gjøre radikale endringer som gjør enkelte bilavgifter langt høyere over natten. Dersom stans i salg av fossilbiler hasteinnføres, eller avgiftene endres for mye, vil det medføre betydelige økonomiske tap for millioner av bilister. Verdien på brukte fossilbiler vil falle som en stein, samtidig som økninger i bensin- og dieselavgifter vil gjøre bruk av bilene dyrere. Med treffsikre og forutsigbare overgangsordninger vil man stimulere til fornyelse av bilparken, samtidig som drivlinjene blir grønnere og man ivaretar de store, strukturelle forskjellene på det norske veinettet. 

En helhetlig tilnærming

til endringene er nødvendig. Politikken bør bygge på positive incentiver, ikke på radikale endringer som vil medføre en milliardregning for mange av landets bilister på et grunnlag som ikke tar hensyn til ulikheten fra nord til sør; vest til øst. Ingenting er sorthvitt, men debatten blir ofte for unyansert når det gjelder utslipp. Ingen er uenig i at elbiler er et svært velkomment tilskudd og et godt alternativ for mange bilister. Samtidig bærer debatten preg av at en fossilbil er det samme i dag som den var for 20 år siden. Det er galt. Ny teknologi og innovasjon av motorene har medført et betydelig utslippskutt for fossile biler, noe som selvsagt er bra for miljø og klima.

Den helhetlige tilnærmingen

til endringer i rammevilkår for bilistene må derfor ta hensyn til flere forhold. Økonomisk belastning er en åpenbar faktor som bør sees også i en sosialpolitisk sammenheng. Utvikling av nødvendig ladeinfrastruktur er et annet forhold som er avgjørende for at flere skal kunne benytte seg av nullutslippskjøretøy. Gjenbruksverdien av allerede produserte fossilbiler, må sees i sammenheng med utslippsregnskapet for produksjon av nye elbiler. Enten vi liker det eller ei, så vil fossildrevne biler kjøre på norske veier i svært mange år, også etter 2025. Da er det nødvendig å lage en politikk som er balansert, og ikke nedgraderer verdiene til millioner av bilister fra en dag til en annen.

Vi har tiltro til at politikere

ser viktigheten av å legge til rette for en overgang i bilpolitikken som medfører at ingen går på store økonomiske tap, og at et skifte fra fossil til nullutslipp gjøres på en måte som er bra for både miljø, klima og bilistene. Hvis ikke blir det et sosialpolitisk eksperiment som vil øke forskjellene i Norge, samtidig som miljøeffekten blir langt mindre enn den kunne vært.