Uakseptabel brukollaps i Gudbrandsdalen

Bilpolitikk
Foto: Kjetil Ree / Wikimedia commons

For andre gang på vel seks år har en bru av nyere dato kollapset i Gudbrandsdalen. – Uakseptabelt, sier Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).

I likhet med Perkolo bro, som raste sammen i 2016, er også Tretten bru laget av limtre. I tillegg til at brua har samme konstruksjon, har det kommet frem at Vegdirektoratet, i etterkant av brukollapsen på Perkolo bro, anbefalte utbedringer av blant annet Tretten bru.

– Uakseptabelt!

– KNA er positive til at Norsk næringsliv finner innovative løsninger og bruker norske materiale til broer, men det er uakseptabelt dersom ikke kvalitetssikringen av konstruksjon og materialer ivaretas. Enda verre er det om det er påpekt svakheter som ikke er blitt utbedret og dette medfører brokollaps uten forvarsel, sier Børre Skiaker, generalsekretær i KNA.

Krever umiddelbar handling

Krever handling: Generalsekretær
i KNA, Børre Skiaker

Generalsekretæren sier det er positivt at havarikommisjonen nå er på ballen, og understreker at alle bruer av lignende konstruksjon nå må sjekkes umiddelbart. – Selv om vi ikke vet detaljene knyttet til årsakssammenheng på Tretten bru, vet vi at ulykken på Perkolo bru skyldtes feil i konstruksjonen, sier Skiaker. – Når nye bruer kollapser på denne måten, er det avgjørende at hver enkelt bru av samme eller lignende konstruksjon sjekkes grundig – omgående, fortsetter KNAs generalsekretær.

Anbefalte utbedringer

I etterkant at Perkolo bru kollapset i 2016, foretok Statens vegvesen en kontroll av øvrige fagverksbruer i tre. Den rapporten slo blant annet fast følgende: «Det anbefales å vurdere forsterkning av enkelte knutepunkter, i første omgang på Blakkisrud bru og Tretten bru.» Foreløpig har veieier, Innlandet Fylkeskommune, ikke kunne bekrefte/avkrefte om anbefalingene er fulgt opp, men samferdselssjefen i Innlandet fylkeskommune kommenterte mandag 15.06. at det ikke ble oppdaget noen avvik på den rutinemessige inspeksjonen av brua som ble gjennomført 3. juni i år.

Nå krever KNA en full gjennomgang av sikkerheten på alle lignende bruer. – Bruer som er laget av lignende konstruksjon og materiale bør gjennomgås og inspiseres grundig, slik at de som ferdes der kan føle seg trygge, avslutter Skiaker.