Stor fylkesvegdebatt på Tyrigrava

Bilpolitikk

Fylkesvegene har et estimert etterslep på 700 milliarder kroner, og i følge fagetatene er det opp mot 90% større sjanse for å bli drept eller hardt skadd på fylkesvegene enn på riksvegnettet. Hvordan vil politikerne få politikerne få fylkesvegene opp på akseptabel standard?

Vi er på tur inn i valgkampens avgjørende fase, hvor kommune- og fylkespolitikere landet over stiller til valg. KNA har gjennom hele valgkampen satt det store standard- og vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene på den politiske dagsorden. Mandag 28. august inviterer KNA til debatt med sentrale politikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Hvor? Tyrigrava, Gamle Mossevei 55

Når? Mandag 28. august kl 18:00

Klikk her for å se Facebookarrangementet

Deltakere: Statssekretær i samferdselsdepartementet, Tom Kalsås (AP), Fylkesordførerkandidat i Akershus, Anette Solli (H), leder av transportkomitéen på stortinget, Erling Sande (SP) og samferdselspolitisk talsperson, Morten Stordalen (FrP).

Serveringen er åpen, og KNA har også invitert politiske partier i Nordre Folle til å ha stand på Tyrigrava om de ønsker.

Arrangør: KNA

Noen av landets fremste samferdselspolitikere kommer til Tyrigrava for å debattere hvordan vi skal få fylkesveiene opp på en akseptabel standard. Fylkesveiene har et vedlikeholdsetterslep estimert til 600 milliarder kroner, og det er opptil 90% større sjanse for å bli drept eller skadd på fylkesveier enn på riksveinettet. Hva vil partiene gjøre for å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet på fylkesvegene? Kommune- og fylkestingsvalget i september er et viktig veivalg. Når det kommer til fylkesveiene, kan veivalget gjøres i mer bokstavelig forstand.