Foto: Stortinget

– Stopp budkrigen på bilavgiftene

Bilpolitikk

– SV foreslår å øke bilavgiftene ytterligere utover regjeringens foreslåtte økning på 5,5 milliarder fra nyttår, sammenlignet med 2022-nivå. Den pågående budrunden mellom regjeringspartiene og SV om hvem som kan øke bilavgiftene mest er alvorlig for norske forbrukere og elendig fordelingspolitikk, skriver Børre Skiaker.

Dette er en ytring fra generalsekretær i KNA, Børre Skiaker

Regjeringspartienes budsjettpartner SV fikk ros for å fjerne den foreslåtte vektavgiften på elbiler når de la frem sitt alternative statsbudsjett fredag. KNA er heller ikke tilhengere av sjokkavgifter til bilistene, som den foreslåtte vektavgiften på elbiler, og er derfor glade for at SV tar kampen for å fjerne den. Det KNA ikke er fornøyde med er at SV sender regningen tilbake til bilistene.

Millardøkninger

I SVs budsjett ligger det flere saftige avgiftsøkninger til norske bilister. SV foreslår å øke CO2-avgiften med 50% fra 2022-nivå. I tillegg foreslår de å øke veibruksavgiften på diesel med 1 krone literen og bensin med 25 øre literen i forhold til regjeringens forslag, og de er ikke ferdige der. SV øker også CO2-komponenten på varebiler klasse 2 med 50%, øker engangsavgiften på hybridbiler.  Videre ønsker SV å beholde regjeringens elbil-moms. Dersom SVs budsjett blir vedtatt vil bilistene få enda mer en regjeringens foreslåtte 5,5 milliarder i ekstra skatte- og avgiftsregning sammenlignet med inneværende år. Dersom man i tillegg tar med i beregningen at regjeringen anslår at staten skal ta inn opp mot 3 milliarder ekstra i bompenger neste år blir summen uakseptabel og lite omfordelende.

Mangel på virkelighetsforståelse

Når regjeringspartiene la frem sitt forslag til statsbudsjett la de inn kraftige skjerpelser i både kjøps- og bruksavgiftene for norske bilister. SV, partiet for omfordeling og utjevning av forskjeller vil, på toppen av skyhøye drivstoffpriser, gi norske husholdninger en milliardregning bare i bilavgifter fra nyttår. Dette kommer på toppen av kraftige bompengeøkninger og økte rentekostnader.

Det virker som det er en mangel på virkelighetsforståelse blant norske politikere, når man ser det store gapet mellom liv og lære i avgiftspolitikken. Mens regjeringen lovet å holde skattetrykket for norske husholdninger uendret, måtte finansdepartementet innrømme at skatte- og avgiftstrykket øker dersom man regner med bilavgiftene.

Ikke til å leve med

Et stortingsflertall som har fått sitt mandat på lovnader om å utjevne forskjeller mellom fattig og rik og by og land påtar seg et stort ansvar. Den politiske ledelsen i finansdepartementet lovte i april at de ville gripe inn for å avhjelpe norske bilister dersom drivstoffprisene vedvarte. Når de i stedet gjør det enda dyrere å bruke bilen, undergraver dette tilliten til politikerne.

De store prisøkningene på bensin- og dieselprisene har gjort store innhogg i norske husholdningsbudsjetter. Dersom stortinget skulle vedta SVs forslag om å øke avgiftene knyttet til å kjøpe og bruk av bil i den skalaen de foreslår, er det en situasjon vanlige bilister med vanlige biler, vanlige inntekter og uvanlig høye utgifter ikke kan leve med.