Sørfoldtunnelene skal bygges: – Viktig seier for bilistene og landsdelen

Bilpolitikk

Den viktige strekningen mellom Megården og Mørsvikbotn har vært en kampsak for KNA siden den ble vraket i statsbudsjettet før jul. Nå har regjeringspartiene og SV funnet penger til det i revidert nasjonalbudsjett. – Avgjørende for trafikksikkerhet og fremkommelighet sier KNA.

Sørfoldtunnelene er et av de gryteklare prosjektene som ble utsatt på ubestemt tid i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2023 før jul. Dette førte til kraftige reaksjoner fra hele Nord-Norge og norske bilister. Dagens strekning er smal og trafikkfarlig og av de 16 smale tunnelene er det 12 som ikke oppfyller tunnelforskriften. Strekningen har også vært steng mer enn 55 ganger de siste årene og omkjøringsveien er via Sverige og tar over 11 timer.

Kart over utbyggingsområdet på E6 Megården-Mørsvikbotn med parsellinndeling. Illustrasjon: Statens vegvesen

– Fortjener honnør

I revidert nasjonalbudsjett har flertallspartiene bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV bevilget 25 millioner til forberedende arbeid. Dette gleder KNAs generalsekretær, Børre Skiaker. – KNA var kritiske til vrakingen av Sørfoldtunnelene i statsbudsjettet for inneværende år, og siden har vi ikke vært i ett eneste møte med politikere uten å nevne dette. Ikke desto mindre er midlene som nå kommer til forberedende arbeid en viktig seier for bilistene, landsdelen og KNA, sier Skiaker som også gir ros til flertallspartiene på stortinget. – AP, SV og SP fortjener honnør for dette viktige vedtaker – ikke minst partienes representanter fra landsdelen, som vi vet har jobbet hardt for strekningen., sier KNAs generalsekretær.