Foto: Wikimedia / Trond Strandsberg

-Politikerne utfordrer sin egen nullvisjon

Bilpolitikk

Fire gryteklare veiprosjekter skrotes i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Flere av strekningene er blant de mest ulykkesutsatte i landet. Oslofjord-tunnelen og strekningen Månum-Vassum, som til sammen har hatt 7 dødsulykker de siste 20 årene er ett av de skrotede prosjektene. – Regjeringens nedprioriteringer kan koste menneskeliv, sier KNA.

President i KNA, Geir A. Mo reagerer på at regjeringen kutter i gryteklare prosjekter.

Oslofjordforbindelsen ble åpnet i 2000 og har siden den gang blitt en stadig viktigere del av veiinfrastrukturen i Osloregionen. Men det er også en tunnel som har vært svært utsatt for dødsulykker. Fra 2002-2021 ble 260 personer skadet og 14 drept i ulykker i Oslofjord-forbindelsen, og bare på strekningen Vassum – Måna – Oslofjordtunnelen, som er vraket i 2023-budsjettet, har det vært 7 dødsulykker siden tunnelen ble bygget. KNA-president, Geir A. Mo er fortvilet over at prosjektet ikke settes i gang. – Ulykkene med alvorlig utfall i Oslofjordforbindelsen burde gjøre inntrykk på oss alle – ikke minst politikerne som har forpliktet seg til nullvisjonen. Prosjektet er gryteklart og venter bare på bevilgninger fra stortinget. Disse nedprioriteringene av trafikksikkerhet vil kunne koste menneskeliv, sier Geir A. Mo i KNA.

«Nedprioriteringer av så ulykkesutsatte strekninger utfordrer nullvisjonen og koster menneskeliv. «

Geir A. Mo, president i KNA

Norges mest stengte tunnel

Oslofjordtunnelen har vært åsted for flere møteulykker som har fått verst mulig utfall. Mo sier det ikke er noe alternativ til nytt tunnelløp, og han sier det haster. – Fysisk midtdeler er ikke mulig fordi biler må ha mulighet til å kunne snu og kjøre ut ved eventuell brann, og nødetater må sikres framkommelighet ved hendelser. Derfor har Statens vegvesen og politikerne planlagt et nytt tunnel-løp, som både skal minimere alvorlige ulykker og få slutt på de stadige stengningene, sier KNA-presidenten. – Politikere fra samtlige parti har vært krystallklare på at nullvisjonen (visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken kna.anm.) ligger fast. Likevel nedprioriterer regjeringen det Åslaug Sem Jacobsen har kalt Norges farligste tunnel. Nedprioriteringer av så ulykkesutsatte strekninger utfordrer nullvisjonen og koster menneskeliv.