– På tide med et sporskifte i transportdebatten

Bilpolitikk

Kun 6% av persontransporten og 5% av godstransporten i Norge foregår med tog. På tross av togtransportens beslag på nesten 4 av 10 kroner på samferdselsbudsjettet er kapasiteten på jernbanenettet sprengt. – Politikerne vil presse bilistene over til et transportalternativ som i realiteten ikke eksisterer, sier Børre Skiaker i KNA.

Mandag kunne NRK fortelle at raskeste tog mellom Oslo og Stavanger bruker 49 minutter lengre tid og toget mellom Oslo og Trondheim bruker 50 minutter lengre tid i dag enn i år 2000. Dette går feil vei og KNA er enig med Venstre i at det trengs en gigantsatsing på tog om dette skal bli et fremtidig transportsystem av betydning. De siste årene har det politiske Norge snakket på inn- og utpust om hvor viktig det er at vi flytter både person- og godstransporten over fra vei til bane. Nå er kapasiteten på det det norske jernbanenettet sprengt, ifølge Henning Scheel i Bane Nor.

– Realistiske alternativer må på plass først

Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker mener politikerne må endre sitt syn på bilens rolle i transportmiksen og få på plass realistiske alternativer. – KNA er positive til at det legges til rette for at alle som kan bruke kollektivtransport, gjør det. Men når vi vet at 80% av persontransporten foregår med bil og det i mange tilfeller ikke er reelle alternativer, må politikerne tenke seg om to ganger før de fortsetter å øke avgiftene og bompengekostnadene norske bilister blir stilt overfor, sier Skiaker.

– Over lengre tid har politikerne hatt et uttalt mål om å gjøre det dyrere å bruke bilen for å presse bilistene over på kollektivløsninger, og av disse er det ingen alternativer det brukes mer penger på enn tog. Fra før vet vi at mange, særlig i distriktene, ikke har tilgang til kollektiv infrastruktur, sier generalsekretæren, før han understreker at KNA er positive til gode løsninger som får folk til å bruke kollektivtransporten. – Vi vil støtte incentiver som motiverer folk til å bruke kollektivløsninger, men da må reelle kollektivløsninger på plass før norske bilister uten alternativer straffes økonomisk for å gjennomføre nødvendig transport.

- Den norske bilparken leder an i det grønne skiftet

KNA-sjefen sier de gode elbilincentivene har gjort Norge til et foregangsland innen salg av elbiler. Nå mener han politikerne bør endre hvordan de ser på bilisme i Norge. - Hittil i år er nesten 8 av 10 nye personbiler helelektriske, og i oktober i år var alle de 10 mest solgte personbilene elbiler. EU har et målkrav om at nyregistrerte personbiler i gjennomsnitt ikke skal slippe ut mer enn 95 CO2g/km, og også her er Norge i førersetet med et snitt på 19 CO2g/km i 2022.I takt med at veiene våre i stadig større grad blir fylt med grønne kjøretøy, bør debatten og argumentene knyttet til transport endre seg, sier Børre Skiaker.