Terje Søviknes(FrP), Arve Helle(AP), Eirik Kristensen(KNA) Silja Ekeland Bjørkly (H), Geir A. Mo (KNA), Jon Askeland (SP) og Tor Valdvik (KNA)

– Nå er det Vestland sin tur!

Bilpolitikk

Fredag 25. august arrangerte KNA Bergen debatt om fylkesvegene i Vestland på Børskjelleren. Fylkestingets mektigste deltok i debatten, og var enige om mye – særlig at staten må ta større ansvar.

– De mørke lokalene danner et passende bakteppe for dagens debatt, åpnet KNA Bergens Kjell Arne Nysveen når han ønsket velkommen til KNAs debatt om fylkesveger med ledende fylkespolitikere i byen mellom de syv fjell. For fylkesvegene har blitt et mørkt og dystert tema gitt en kritisk ulykkesstatistikk, økende forfall og manglende finansiering.

KNAs president, Geir A. Mo la rammene for debatten med en innledning som ga debattanter og publikum et utgangspunkt for å løfte. Mo fortalte at dårlige veger, ifølge Riksrevisjonen, medvirker til rundt 30 dødsulykker i året, og at det ifølge transportetatene er opp mot 90 prosent større sjanse for å bli drept eller hardt skadd på fylkesvegnettet enn på riksvegnettet.

KNA-president, Geir A. Mo innledet til debatten.

Det anslåtte standard- og vedlikeholdsetterslepet er anslått til svimlende 700 milliarder av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og tall KNA har innhentet fra KS viser at dersom man korrigerer for endringer i befolkningsvekst og alderssammensetning har fylkeskommunene hatt en realnedgang i sine frie inntekter.

– Dette blir en samtale

Fylkesordfører, Jon Askeland (SP) sa i sitt innledende innlegg at dette ville bli en samtale snarere enn en debatt. Han viste til godt samarbeid mellom posisjon og opposisjon i fylkestinget. Askeland viste også til fylkestinget har vedtatt å bruke 500 millioner ekstra de neste tre årene. Fylkesordførerkandidat, Terje Søviknes (Fr) svarte da at FrP ønsker å bruke 500 millioner mer årlig, og at staten må lage en incentivordning som belønner fylkeskommuner som prioriterer fylkesvegene. Da brast fylkesordførerens håp om en samtale og den fylkespolitiske debatten fikk mer brodd enn det innledningsvis kunne tyde på. Høyres fylkesordførerkandidat i Vestland, Silja Ekeland Bjørkly poengterte at den borgerlige opposisjonen i fylkestinget i samtlige budsjettforslag i inneværende budsjettperiode hadde foreslått mer penger til drift og vedlikehold enn partiene i posisjon, mens gruppeleder i AP, Arve Helle og Askeland viste til at det var posisjonen som hadde tatt initiativ til storsatsingen på utbedring og vbedlikehold av vegene i fylket.

Nygård neppe årets land på Vestlandet

Støre-regjeringen har varslet at Nasjonal Transportplan (NTP) kommer allerede våren 2024, som er ett år tidligere enn ordinær fireårs-rullering. Samferdselsminister, John-Ivar Nygård har ved flere anledninger påpekt at gjeldende transportplan ikke lenger er realistisk gitt utfordringene Norge stor overfor. – Tror du John-Ivar Nygård blir årets navn i VG basert på signalene gitt om neste års NTP spurte debattleder Tor Valdvik Arbeiderpartiets gruppeleder, Arve Helle retorisk. – Det er mulig han blir årets navn i VG, men neppe på Vestlandet, spøkte Helle til latter fra salen. Samtidig påpekte Helle at vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon med høy prisvekst og krig i Europa, som begrenser stortingets økonomiske handlingsrom. Helle sa at vestlandspolitikerne har en viktig jobb å gjøre med opp mot egne parti opp mot NTP, men håper verdenssituasjonen spiller på lag frem mot fremleggingen av NTP.

Søviknes har allerede avskrevet regjeringens neste Nasjonale transportplan. – Jeg skulle gjerne sittet her og vært positiv, men slik det ser ut nå blir neste NTP som et defensivt intermesso frem til stortingsvalget i 2025. Jeg har klump i magen, sa den profilerte Fremskrittsparti-politikeren fra Os.

Fylkesordfører Askeland hadde også moderate forventninger, men la til at han håpet at regjeringen leverer på det de har vært tydelige på, nemlig en opptrapping for fylkesvegene. Høyres Ekeland Bjørkly avsluttet med det hun kalte «et lys i mørket». – Denne gangen har vi på fylkestinget i all hovedsak klart å bli enige om de store prosjektene for Vestland, og har klart å komme med en god uttalelse. Det er ikke alt vi er enige om, men i all hovedsak er vi faktisk veldig enig tverrpolitisk på fylkestinget om de fleste satsingene. Dette er helt avgjørende at vi står sammen om, for nå er det faktisk Vestland sin tur, avsluttet fylkesordførerkandidaten.