Markering mot Bergen-Voss-utsettelse lørdag

Bilpolitikk

Oppstart av ny E16 og jernbane mellom Arna og Voss er foreslått utsatt på ubestemt tid i regjeringens forslag til statsbudsjett.

I 2015 gikk regjeringen inn for utbygging av E16 og jernbane mellom Arna og Voss, det såkalte K5-alternativet. I juli 2020 kom første meldingen om utsettelse av prosjektet . I regjeringens statsbudsjett for 2023 kom en ny sjokkutsettelse. Nå mobiliseres det imot nedprioriteringen av veien, som har blitt kåret til Norges verste.

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, opplyser at det iløpet av høsten vil bli vurdert en nedskalering av prosjektet, og Statens vegvesen har behov for minimum 200 millioner kroner for å fortsette planleggingsarbeidet med sikte på byggestart i 2024. Uten disse midlene står prosjektet i fare for å bli utsatt på ubestemt tid.

Lørdag 5. november arrangeres en konvoi fra Åsane til Voss hvor det markeres misnøye med utsettelsen. KNA støtter aksjonen og oppfordrer alle som har lyst og mulighet til å delta, enten i konvoien eller langs ruten for å gi kravet om midler til ny E16 og jernbane (K5) stor tyngde.

Dato: Lørdag 5. november 2022

Fremmøtested: Bergen Trafikkstasjon, Heiane 4 – Nyborg

Fremmøtetid: 09:30-11:00

Avreise fra Åsane: 11:00

Forventet ankomst Voss 12:45