Lover mer penger til fylkesvegene – igjen

Bilpolitikk

Mandag 28. august arrangerte KNA fylkesvegdebatt på Tyrigrava, hvor ledende politikere fra fylkesting, storting og regjering diskuterte. Politikerne lovte mer penger og innhenting av etterslepet – igjen.

KNA har brukt valgkampen i forkant av høstens kommune- og fylkestingsvalg til å sette tilstanden på landets fylkesvegnett på dagsorden. Mandag 30. august arrangerte KNA valgkampens tredje debatt om fylkesvegene. Panelet var sammensatt av samferdselspolitisk talsperson, Morten Stordalen (FrP), statssekretær i samferdselsdepartementet, Tom Kalsås (AP), fylkesordførerkandidat i Akershus, Anette Solli (H) og leder av stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Erling Sande (SP).

KNA-president, Geir A. Mo

KNA-president Geir A. Mo innledet til debatten med en orientering om dagens situasjon, og viste til det store standard- og vedlikeholdsetterslepet som Rådgivende Ingeniørers Forening anslår til 700 milliarder kroner. – Fylkesvegene har blitt underprioritert og underfinansiert gjennom årtier, sa Mo i sin innledning.

Lover økt satsing på fylkesvegene

Det politiske panelet delte KNA-presidentens syn på dagens etterslep. – Jeg er glad for at KNA nok en gang setter fokus på fylkesvegene, og jeg deler KNAs virkelighetsbeskrivelsen av dagens etterslep. Regjeringen har sagt at fylkesvegene må prioriteres opp, og vi har sagt at vi skal lage en forpliktende plan for å øke investeringene og satsingen på fylkesvegen for å ta igjen etterslepet, sa Tom Kalsås og understreket at vi må få slutt på pekeleken hvor staten peker på fylkeskommunen og motsatt.

– Må gi fylkeskommunene vektøyene de trenger

Transportkomitèens leder, Erling Sande bekreftet viktigheten av å prioritere fylkesvegene høyere. -Jeg tror vi må ha mer midler inn på dette området, for slik som det er i dag, så vil ikke fylkene klare å gjøre det nødvendige løftet med de rammene de har. Det skjer noe på dette feltet, og noen fylkeskommuner velger å prioritere dette, men vi er nødt til å gi de verktøyene de trenger for å kunne prioritere det høyere, sa Sande. Komitélederen mente også det vil kunne være nødvendig å knytte noen bindinger til pengene som tydeliggjør viktigheten av at det skjer noe på fylkesvegene.

Statssekretær Tom Kalsås (AP)

– Vi fikk vegene hull for hull

Anette Solli, som har vært fylkespolitiker i en årrekke viste til overføringene av over 17.000 km med fylkesveger fra stat til fylkene i 2010. – Vi fikk vegene overført hull for hull. Det er ikke slik at dette etterslepet på vedlikehold har dukket opp de 13 siste årene, for slik var vegene når vi fikk de. Det er heller ikke så rart at fylkeskommunene peker på staten, når det var staten sine veger frem til for 13 år siden og det er staten som  sitter på den store pengesekken, sa fylkespolitikeren. Solli etterlyste også en belønningsordning for de fylkeskommunene som prioriterer veg.

– Pengene må komme nå!

KNAs samfunnskontakt, Tor Valdvik, som ledet debatten, konfronterte FrPs Morten Stordalen med deres prioriteringer i regjering. – Glemte dere fylkesvegene for bare å bygge motorvei?, spurte Valdvik. -Når vi satt i regjering gjorde vi et bevisst valg og satset massivt på å bygge nytt, da vi visste det var mange alvorlige ulykker på riksvegnettet. Nå er det på tide å gi et enda større løft til fylkesvegene. Hvis regjeringen mener noe med trafikksikkerhet og å ta vare på de veiene vi har, så må pengene komme nå, sa Stordalen. Kalsås på sin side påpekte at Fremskrittspartiet hverken hadde bevilget penger eller kartlagt tilstanden på veinettet.

Debatten i sin helhet kan ligger ut på KNAs Facebookside.