KNA reagerer kraftig på nytt bompengehopp

Bilpolitikk

Bompengene i Oslo har skutt i taket de siste årene – og denne uken kommer en ny, stor økning for å hente inn de store kostnadsoverskridelsene på Fornebubanen. – Dette viser hvor problematisk bompenger er, sier KNA.

Den enorme kostnadssprekken på byggingen av den nye Fornebubanen skapte tvil om hvor vidt den i det hele tatt kunne realiseres. Løsningen ble å sende store deler av regninga til bilistene. Utbyggingen av Fornebubanen ble i 2011 kostnadsberegnet til 4,5 milliarder kroner, men har blitt høyere for hvert år. I april 2022 viste Oslo kommunes anslag at prisen kunne komme opp mot 26,4 milliarder kroner. I juni meldte byrådet i Oslo at prisen kan ende på 31,3 milliarder kroner. En stor del av dette skal finansieres med bompenger, men bompengeøkningen skal også finansiere andre prosjekter, som for eksempel nytt signalanlegg for T-banen i Oslo og inndekning av vedlikeholdsetterslepet på trikk og T-bane.

Reagerer på nytt bompengehopp: Børre Skiaker i Kna

– Pariakaste

Generalsekretær, Børre Skiaker i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) reagerer på det han mener er en skummel utvikling hvor bompenger blir brukt til å løse flere og flere problemer. – Dette illustrerer godt hvor problematisk bompenger er, når politikerne bare skrur opp bompengene hver gang de trenger penger for å dekke utgifter til andre prosjekter. – Bilistene har blitt en pariakaste som skal ta regninga for den totale mangelen på kostnadskontroll på offentlige kollektivprosjekt som de fleste av de som ferdes på veiene ikke nyter godt av, avslutter han.

«Bilistene har blitt en pariakaste som skal ta regninga for den totale mangelen på kostnadskontroll på offentlige kollektivprosjekt «

– Børre Skiaker, Generalsekretær i KNA

Stor økning for bilistene

Bilistene i Oslo får betydelige økninger i utgiftene, spesielt de som må kjøre bil inn og ut av Oslo hver dag. Elbilistene får størst økning i prosent, men også fossilbilene får en stor økning. I tillegg blir det nå samme pris på alle bomstasjonene i og rundt Oslo.