Kritisk til nok en regulering av bøtesatsene: KNAs Børre Skiaker

KNA hardt ut mot nytt forslag til økning i bøtesatsene

Bilpolitikk

Det ble bråk når bøtesatsene i 2023 ble økt med 30 prosent. Nå vil regjeringen øke bøtesatsene ytterligere – denne gangen for en indeksregulering. KNAs generalsekretær mener det er umusikalsk og etterlyser i stedet dokumentasjon som bekrefter at siste sjokkøkning av bøtesatsene faktisk virker forebyggende på trafikksikkerheten.

Regjeringen vil igjen øke bøtene for bilistene etter den saftige økningen tidligere i år. Økningene som trådte i kraft i februar 2023 avstedkom stor debatt om hvilken virkning det faktisk hadde på trafikksikkerheten. Regjeringen skrev da selv i resolusjonen at de ikke forventet at det vil bli utskrevet færre forelegg på grunn av økningen i bøtesatser. De dramatiske økningene fikk også motbør fra både Riksadvokaten, Utrykningspolitiet og Trygg trafikk.

KNAs mangeårige generalsekretær mener regjeringens stadige økninger kan rokke ved legitimiteten til foreleggene. – Denne foreslåtte indeksreguleringen på 4,9 prosent kommer på toppen av de store økningene som kom i bøtesatsene tidligere i år. Når det gjelder å få ned antall uhell, er økningene svakt faglig fundert og har fått kritikk fra de fremste miljøene vi har i landet innen både politi, trafikksikkerhet og jus. Det er ikke faglig grunnlag for det, og dermed fremstår det som en rå og uakseptabel bruk av økonomisk teori i strafferetten og trafikksikkerhetsarbeidet, sier Skiaker.

Utvalgte eksempler på de foreslåtte nye bøtesatsene:

  • Bruk av mobiltelefon: 10.200 kroner
  • Brudd på forbudsskilt: 8.200 kroner
  • Brudd på vikeplikten: 10.200 kroner
  • Kjøre på rødt lys: 10.200 kroner