Liv og helse først! Slik lød parolen til kjøretøykonvoien som aksjonerte for en tryggere E16 mellom Berge og Voss. Foto: Bergens Tidende

KNA deltar i konvoi for oppgradering av E16 mellom Bergen og Voss

Bilpolitikk

Lørdag 19. september stilte KNA Bergen opp utenfor trafikkstasjonen i Åsane utenfor Bergen. Sammen med en rekke andre organisasjoner, deriblant Norges Lastebileierforbund (NLF), var målet til KNA Bergen å skape oppmerksomhet rundt den notorisk rasutsatte veistrekningen mellom Bergen og Voss.

-Vi opplevede det som en gjennomgående positiv seanse. Dette sier Eirik Kristensen, avdelingsleder i KNA Bergen som stilte med stort KNA-banner og enda større lastebil.  

Som de andre fremmøtte denne dagen håper avdelingslederen på en snarlig utbedring av stekningen som ved siden av å være blant de mest trafikkerte også er blant de mest ulykkesbelastede.  

-Det er jo katastrofe når det regner og hagler småstein fra fjellsidene. Slik oppsummerer Kristensen dagens situasjon. Selv har han mange ganger vært vitne til at løse steiner triller ned mot hovedfartsåren.  

Enn så lenge er oppstart av utbedringsarbeidet med tilhørende jernbaneprosjekt utsatt til tidligst 2023 eller 2024. -Vi får virkelig håpe at det ikke tar så langt tid, avslutter Kristensen.  

Som generalsekretær i NLF var også KNA-President Geir A. Mo på plass i Bergen denne septemberdagen. Foto: Jan Ove Halsøy, NLF