– Ideologisk begrunnet sløseri

Bilpolitikk

Lørdag varslet byrådslederen i Oslo et svært stramt Oslo-budsjett, hvor politikerne må gjøre kraftige prioriteringer. Samtidig har de funnet rom for 90 millioner kroner til å stenge veier og fjerne parkeringsplasser. – Dårlig politisk og økonomisk prioritering i krisetider, sier president i KNA, Geir A. Mo.

Det er tøffe økonomiske tider for norske privathusholdninger, bedrifter og kommuner. Som et resultat av dette inviterte byrådsleder i Oslo lørdag pressen for å advare byens innbyggere om det som tilsynelatende skal bli et krise-preget budsjettforslag fra byrådet. I samme intervju sa Johansen at det er totalt mangel på kriseforståelse i det politiske ordskiftet.

Reagerer: President i KNA, Geir A. Mo

– Dårlig prioritering i krisetider

Det rødgrønne byrådet i Oslo har gjort bilfrie gater og færre parkeringsplasser til en fanesak. Dette får folk som bruker bil i Oslo merke også neste år, når Oslo-byrådet foreslår å bruke 90 millioner kroner på såkalte trafikkreduserende tiltak, som i stor grad innebærer å stenge veier for parkering og biltrafikk. Dette får president i KNA, Geir A. Mo til å reagere. – Dette er dårlig politisk og økonomisk prioritering i krisetider. Jeg stiller spørsmål ved kriseforståelsen Raymond Johansen selv etterlyser, når han kutter i kommunale tilbud på grunn av strømpriser og inflasjon, samtidig som han klarer å hoste opp 90 millioner kroner til å gjøre byen enda mer utilgjengelig for bilister, sier KNA-sjefen.

«Dette er ikke noe annet enn ideologisk begrunnet sløseri som vil medføre at folk som har et legitimt behov og begrunnelse for å bruke bil i denne lange gaten, blir kjørende rundt hele Majorstuen for å finne en ledig parkeringsplass»

Geir A. Mo, president i Kongelig Norsk Automobilklub

– Sløseri

En av gatene som skal stenges ytterligere for biltrafikk og parkering er Bogstadveien, hvor det for få år siden ble gjort oppgraderinger. Nå skal dette tilsynelatende gjøres om igjen. – Dette er ikke noe annet enn ideologisk begrunnet sløseri som vil medføre at folk som har et legitimt behov og begrunnelse for å bruke bil i denne lange gaten, blir kjørende rundt hele Majorstuen for å finne en ledig parkeringsplass, sier KNA-presidenten og minner om at den lokale næringsforeningen er kritiske til forslaget. Geir A. Mo mener byrådets prioriteringer er umusikalske i disse krisetider. – Nå er tiden for å bruke budsjettmidlene til å gjøre livet enklere for folk – ikke vanskeligere. Etter Raymond Johansens utspill om krisebudsjett i helgen, ble jeg veldig overrasket når jeg så at byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav to dager etterpå lanserte at byrådet finner å kunne bruke 90 millioner på såkalte trafikkreduserende tiltak. Under dette byrådet er ingen krise for stor og intet budsjett for stramt til at man finner penger til å stenge gater og frese opp parkeringer, avslutter Mo.