Foto: Atarin Michaeli/Unsplash

Halve kommune-Norge bryter loven!

Bilpolitikk

Ifølge forurensningsloven skal alle kommuner ha tømmestasjoner for spillvann og toalettavfall. Likevel er det kun ca halvparten av norske kommuner som tilbyr det. – Her må det ryddes opp, krever Norsk Bobilforening og KNA.

Sommerhalvåret er høysesong for bobilferie, og mange bobilturister ferierer i disse dager i eget land. Et vedvarende problem for bobilturistene er den manglende tilgangen på tømmestasjoner. Daglig leder i Norsk Bobilforening, Rune Haarberg er oppgitt over kommunenes manglende evne til å følge sine plikter. Ifølge rundskriv fra regjeringen til kommunene av 01.10.1998 har «kommunen ansvar for å opprette tømmestasjoner for toalettavfall fra bobiler, busser, fritidsbåter o.a. der dette er nødvendig.» – Kommunene må bli bedre på tilrettelegging i tillegg til å være i forkant, og ikke minst etterfølge lovverket som er veldig klart på dette området. Det blir bare flere og flere bobiler på veiene – hvor skal disse tømme? Hvorfor kan det ikke settes krav til opprettelse av tømmestasjoner i forbindelse med opprettelser av nye rasteplasser? Dette burde være et minimumskrav, sier Haarberg.

Krever flere tømmestasjoner: Rune Haarberg fra Norsk Bobilforening og KNAs Tor Valdvik.

– Kinderegg av gevinster

Samfunnskontakt i KNA, Tor Valdvik sier regjeringen og statsforvalterne bør sette makt bak kravene og sørge for at alle kommuner tilbyr tømmestasjoner, både av hensyn til turistene og av hensyn til miljøet. – Med tanke på hvor stort fokus vi har på miljø og forurensning, er det nesten fascinerende hvor lemfeldige det offentlige selv er med å etterkomme miljøkrav. Dersom flere norske kommuner får på plass tømmestasjoner vil dette kunne bety et kinderegg av minst tre store gevinster som er i tråd med politiske mål. Det blir mindre kjøring for å komme til tømmestasjoner, mindre forsøpling i naturen og ikke minst enklere å feriere i Norge, sier Valdvik.