Foto: Stein Inge Stølen

Frykter økte bompengetakster

Bilpolitikk

Regjeringen har bedt vegvesenet se på konsekvensene av kutt i tilskuddsordning for bompengetakster utenfor byområdene. Det møtes med kraftige advarsler fra KNA.

Distriktsvennlig bompengetilskudd

I 2017 ble det innført en tilskuddsordning for å redusere bompengetakstene utenfor byområdene, med mål om å redusere bompengebelastningen for bilistene med minst 10 prosent, og har senket bompengebelastningen på mange strekninger. Til sammen har 42 prosjekter fått tilsagn om tilskudd i den ordningen.

I oppdragsbrevet som danner grunnlaget for ny nasjonal transportplan, ber regjeringen Statens vegvesen vurdere om det er mulig å fase ut tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene uten at dette medfører behov for økte takster i prosjektene som er omfattet av ordningen, eller øker risikoen for en lengre bompengeperiode. Statens vegvesen viser til at 21 bompengeprosjekter enten må øke satsene eller forlenge innkrevingsperioden dersom tilskuddsordningen for reduserte bompengesatser fjernes.[1]

– Bør heller styrkes kraftig

President i KNA, Geir A. Mo kommer med advarsel til regjeringen. – Et eventuelt kutt i denne tilskuddsordningen vil være usosialt og få store konsekvenser for bilister i distriktene. I stedet for å bruke energi på å utrede kutt i denne ordningen bør den heller styrkes kraftig. Dette er en ordning som sikrer lavere bompengesatser og kortere nedbetalingstid av bompengestrekninger i distriktene, hvor de er mest avhengig av bilen, sier Mo. Han viser til at KNA har gjort en nasjonal spørreundersøkelse som viser at folk i distriktene blir hardest rammet av både drivstoffprisene og bompengene. – En styrking av denne tilskuddsordningen vil være en utmerket måte å følge opp løftet regjeringen har gitt til velgerne om å være en regjering for vanlige folk i hele landet, avslutter KNA-presidenten.