FrP vil styrke vegbudsjettet med over fem milliarder i sitt alternative statsbudsjett. (Foto: Wiki commons)

FrPs alternative budsjett: Fem milliarder mer til samferdsel

Bilpolitikk

Fremskrittspartiet legger på fredag frem sitt alternative statsbudsjett, men KNA har allerede fått fremlagt partiets prioriteringer på vei.

Fremskrittspartiet vil i budsjett for 2024 øke samferdselsbudsjettet med over fem milliarder kroner. Ifølge partiets samferdselspolitiske talsmann, Frank Sve, har rassikring, vedlikehold, forsterket midtoppmerking og trygge skoleveier et spesielt fokus i partiets budsjett.

– Regjeringen må slutte å se på samferdsel som et sted de kan spare penger, sier Frank Sve.

– Vi igangsetter også bygging av flere prosjekter regjeringen har stanset og utsatt. Når både Statens Vegvesen og Riksrevisjonen bekrefter at 30 mennesker mister livet i trafikken grunnet dårlig vei har vi ingen tid å miste, sier Sve til KNA. Og FrPs mann i transportkomitèen gir en skikkelig bredside til sittende regjerings satsing på bygging og vedlikehold av vei. – Hvor mange flere må vi miste i trafikken før regjeringa våkner opp og faktisk handler? Hvordan kan Ap og Sp bare stå å se på at det gang på gang oppstår dødsulykker på de mest trafikkfarlige veiene våre, samtidig som de utsetter og stopper planlagte prosjekter? spør han.

– Regjeringen kan ikke lenger utsette vedlikehold og bygging av våre tryggeste veier om de tar trafikksikkerhet på alvor. Fremskrittspartiet ønsker nå en klar satsning på trafikksikkerhet og trygge veier for å få ned den store veksten i dødsulykker vi har sett de to siste årene, sier Sve og fortsetter: – Regjeringen må slutte å se på samferdsel som et sted de kan spare penger.

Sve trekker frem E39 i Møre og Romsdal som en av veien FrP prioriterer oppstart på til neste år. Inn mot Ålesund er dette en tofeltsvei med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 25 000 biler og mange alvorlige dødsulykker. 

Her er Fremskrittspartiets omprioriteringer for vegsektoren.