– Frekkhetens nådegave

Bilpolitikk

Budsjettkameratene fra Senterpartiet, SV og AP ble nylig enige om en budsjettavtale som innebærer en avgiftsøkning på over fem milliarder til bilistene. Når Slagsvold Vedum torsdag morgen sender ut pressemelding om at de kutter i drivstoffavgiftene, er det oppskriften på politikerforakt fra finansministeren.

I regjeringens budsjettforlik med SV har de blitt enige om et kutt i drivstoffavgiften. Dette kuttet er, i følge klima- og miljøminister, Espen Barth Eide, for å kompensere for økt innblandingskrav av biodrivstoff, da det er dyrere. Når vi så pressemeldingen fra Vedum i norske aviser torsdag morgen om at regjeringen «fjerner drivstoffavgift fra nyttår» skulle man tro at det er grunn til å juble, hadde det ikke vært for at dette ikke gjør drivstoff billigere for bilistene. Etter å ha brutt sine løfter om å ta reelle grep for norske bilister, har altså Senterpartiets leder og landets finansminister frekkhetens nådegave til å skryte av kutt i drivstoffavgiften uten at dette påvirker pumpeprisen.

KNA har nærmest til det kjedsommelige minnet regjeringen om behovet for å bistå bilistene og på deres eget løfte om å gripe inn dersom de høye drivstoffprisene vedvarte – noe som har blitt møtt med øredøvende taushet. Regjeringen svarte med et statsbudsjett som ga bilistene en ekstra avgiftsregning på over 5 milliarder, i tillegg til en estimert økning på tre milliarder kroner i bompenger.

Vedum skryter av at de kutter drivstoffavgiften for å følge opp sitt løfte om å redusere avgifter som rammer folk flest. Budsjettmessig er kuttet på en femtedel av den beregnede bompengeøkningen fra 2022 til 2023, og det er ikke i nærheten av å påvirke pumpeprisen i nevneverdig grad. Beregninger KNA har gjort viser at statens økte inntekter bare fra moms grunnet økte drivstoffpriser var på over to milliarder første halvår i år kontra første halvår i fjor.

Dagens regjering har en informasjonsflyt ut til folket og bilistene som er fullstendig umulig å forholde seg til. Ett eksempel er dagens pressemelding som kan få vanlige folk til å tro at regjeringen fjerner drivstoffavgiften fra nyttår. Hadde det vært slik ville bensinprisen blitt redusert med kr 5 og dieselprisen redusert med kr 3,50. Dessverre er det ikke slik. Dette er bare fortsettelsen av en føljetong med betenkelig kommunikasjon og en bakenforliggende manglende vilje til å bidra med noe som betyr mye for mange. Trygve Slagsvold Vedum gikk nylig ut og sa at dieselprisene ville bli 30 øre billigere ved pumpa fra nyttår, mens klima- og miljøminister Barth Eide dementerte dette sammen med SVs Lars Haltbrekken forrige uke og sa at dieselprisene ville ligge på omtrent samme nivå.

Mens budsjettkameratenes forlik innebærer fortsatt skyhøye bensin- og dieselpriser, står bilistene igjen ribbet for både penger og tillit til styrende politikere.