– Et dårlig budsjett for trafikksikkerhet

Bilpolitikk

Trygve Slagsvold Vedums statsbudsjett er lagt frem, og som ventet utsettes flere veiprosjekter på utbestemt tid. – Dette er dramatisk for målet om færre alvorlige ulykker på veiene og de som rammes, sier generalsekretær i KNA, Børre Skiaker.

Mens Støre-regjeringens første statsbudsjett måtte spikres sammen i løpet av få uker i fjor høst, er budsjettforslaget for 2023 fullt og helt sugd fra eget bryst fra regjeringspartiene. Og bakteppet er alvorlig med høy inflasjon, skyhøye priser på strøm og drivstoff og økende rente. Det har derfor vært viktig for regjeringspartiene å stramme inn på oljepengebruken.

Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker mener det blir mer krevende å nå målet om færre alvorlige trafikkulykker med dette forslaget til statsbudsjett. – Budsjettet er et tilbakeskritt for trafikksikkerhet på veiene. Den totale rammen på veibudsjettet er kuttet og en rekke prosjekter er utsatt på ubestemt tid. I statsbudsjettet slås også fast at Nye veier og Statens vegvesen har fått i oppdrag å nedskalere veiprosjekt, sier KNA-sjefen.

– Dette er et skuffende budsjett for trafikksikkerhet og en dårlig måte å avslutte et år hvor ulykkesstatistikkene er dyster lesning, sier Skiaker og viser til den store økningen i omkomne i trafikken i år sammenlignet med 2021. Han viser også til dybdeanalysene Statens vegvesen har gjort av dødsulykker i 2021 som viser at tre av ti trafikkulykker i fjor skyldtes veg og vegmiljø. – Det har vært bred enighet blant partiene på stortinget om at nullvisjonen (visjon om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken) skal ligge fast – dette budsjettet bremser den positive utviklingen av trafikksikkerheten på norske veier, sier Skiaker.

Det har vært bred enighet blant partiene på stortinget om at nullvisjonen skal ligge fast – dette budsjettet bremser den positive utviklingen av trafikksikkerheten på norske veier

Børre Skiaker

– Fylkesveiene må prioriteres

I fjor lanserte KNA sine krav til ny regjering, hvor redusering av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene var krav nummer èn. KNA mener budsjettrammen for fylkene må opp – og aller helst ønsker de øremerkede midler til fylkesveiene. I budsjettet for 2023 har staten øremerket 389,6 millioner kroner til fylkesveiene. Vedlikeholdsetterslepet er på over 70 milliarder. – I Norge er risikoen for å havne i en alvorlig ulykke 80% høyere dersom du kjører på fylkesvei. Fra KNA sin side har vi oppfattet Senterpartiet som en viktig alliert i kampen for å hente inn det massive vedlikeholdsetterslepet – derfor er denne distriktsfiendtlige neglisjeringen av fylkesveiene særlig skuffende fra Senterpartiets side, avslutter Børre Skiaker.