– Et avgiftsregime på ville veier

Bilpolitikk

Både bilavgiftene og bompengene øker kraftig for norske bilister i 2023. Samtidig kuttes veibudsjettet. – Bilistene skal ikke bare betale for vei-infrastrukturen, de skal også subsidiere ulønnsomme kollektivprosjekter uten kostnadsstyring, sier generalsekretær i KNA, Børre Skiaker.

Bilistene betaler mer enn det brukes på vei

KNA har lenge vært motstandere av bompenger, da viktig infrastruktur som vei i hovedsak må finansieres av fellesskapet. I stedet foreslår staten å kreve inn mer i bompenger og bilavgifter enn de foreslår at staten skal bruke på veinettet neste år. Skiaker reagerer på at regjeringen gjennomfører kraftige avgiftsskjerpelser på kjøp og bruk av bil, samtidig som de kutter samferdselsbudsjettet. – Det er satt av under 40 milliarder kroner til veiformål i statsbudsjettet. Ifølge finansdepartementet anslår staten å hente inn om lag 40 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter neste år i tillegg til bompengekostnadene som ifølge samferdselsdepartementet vil kunne nå opp til 16 milliarder neste år. Bilistene vil dermed ende opp med å betale opp mot 16 milliarder mer enn det staten selv setter av til veiformål i statsbudsjettet, sier KNAs generalsekretær.

– Dreper samfunnsnytten

Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker reagerer kraftig på de skyhøye avgiftene og bompengekostnadene bilistene blir stil overfor. – Det har blitt gjort flere gode veiinvesteringer på strekninger med stor samfunnsnytte de siste årene, men når de kommer med så høye bompengekostnader at mange bilister kjører lengre, tregere og mer trafikkfarlige omveier suges samfunnsnytten ut av viktige veiprosjekter.

Taler bilistenes sak: Børre Skiaker i KNA

– Regningen lempes over på bilistene

Skiaker reagerer på at bompenger og bilavgifter skal løse stadig flere problemer. – Bilistene betaler trafikkforsikringsavgift, veibruksavgift, vektavgift, co2-avgift, omregistreringsavgift, merverdiavgift og bompenger. Bilistene skal ikke bare betale for vei-infrastrukturen, de skal også subsidiere ulønnsomme kollektivprosjekter uten kostnadsstyring slik som eksempelvis den vedtatte sjokkøkningen på bompenger i Oslo for å finansiere Fornebubanen, sier KNA-sjefen.

Samferdselsdepartementets prognose anslår at staten vil kreve inn rekordhøye 12,95 milliarder kroner fra norske bilister bare i bompenger når 2022 er omme. Neste år kan rekorden smadres og komme opp i 16 milliarder kroner, ifølge departementets egne budsjettall. Bare driftskostnadene for bompengeprosjektene som hadde innkreving av bompenger  var i 2021 på om lag 930 millioner kroner.

KNA er bilistenes talerør. Vil du bli med på KNA-laget? Meld deg inn her.