– En torpedo mot elektrifiseringen av bilparken

Bilpolitikk

Til tross for lave strømpriser i Midt- og Nord-Norge setter mange av de store ladeselskapene nå ladeprisen til himmels. – Dette er en torpedo på arbeidet med å elektrifisere bilparken i nord, sier Børre Skiaker i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).

Strømprisene er svært forskjellige rundt om i landet. Mens prisene i Sør-Norge har vært astronomiske, er prisene fremdeles relativt lave i Midt- og Nord-Norge. Likevel har flere av de store ladeselskapene innført like høy pris på sine ladestasjoner i nord som i sør. – Det er nesten så en ikke tror det en ser, når elbilister i nord skal betale sørnorske priser på lading, sier generalsekretær i KNA, Børre Skiaker.

Selv om elbilandelen også her er på full fart opp, har Nord-Norge en lavere elbilandel enn store deler av landet. Dette skyldes blant annet store avstander og en mangelfull ladeinfrastruktur som ikke er tilpasset disse avstandene. Skiaker mener ladeselskapene har et samfunnsansvar i det grønne skifte, og ber de være det ansvaret bevisst. – Lav strømpris har, særlig gitt de uforholdsmessig høye bensin- og dieselprisene de siste årene, gitt et konkurransefortrinn for elbilen i nord. Dette utraderes nå av ladeselskapenes urimelige priseksplosjon, sier KNA-sjefen.

Reagerer på sørlige priser på ladestasjoner i nord: Børre Skiaker i KNA

«Denne kyniske prissettingen medfører ikke bare at kundene får uforholdsmessig høye priser – det fungerer også som en torpedering av arbeidet med å elektrifisere bilparken i nord.»

Børre Skiaker, generalsekretær i KNA

Skiaker er også tydelig på hvilke følger det kan få at Midt- og Nord-Norge får astronomiske strømpriser tross at landsdelene har kraftoverskudd og ellers lave strømpriser. – Denne kyniske prissettingen medfører ikke bare at kundene får uforholdsmessig høye priser – det fungerer også som en torpedering av arbeidet med å elektrifisere bilparken i nord. Nå må elbilistene i nord være bevisste på hvilke aktører de benytter og bruke forbrukermakta si, fortsetter Skiaker, før han minner ladeselskapene om fjellvettregel nummer 8: – Vend i tide, det er ingen skam å snu.