Slik vil bensinpumpene se ut fremover. (Illustrasjon: Drivkraft Norge)

E10 – påvirker det deg?

Bilpolitikk

95 oktan med E5 blir nå borte på de fleste bensinstasjoner i løpet av våren og erstattes med E10 som har større andel etanol. De som ikke bruke det nye produktet må nå bytte over til 98 oktan.

16 europeiske land har allerede innført den nye kvaliteten på bilbensin 95 E10, blant annet Sverige, Danmark og Finland. Den nye 95 oktanbensinen E10 med større andel bioetanol rulles i disse dager ut på bensinstasjoner over hele landet.

For de fleste biler får ikke dette noen påvirkning, men noen biler anbefales å styre unna den nye 95-oktanen. Alle biler fra 2011 eller nyere er godkjent for E10. Dette gjelder også mange av de eldre modellene. Dersom man er usikker, er det viktig å sjekke at bilen er godkjent for den nye 95 E10 før man fyller. Her finner du en komplett oversikt over hvilke bensinmodeller som er godkjent for E10 og ikke, laget av bilprodusentenes europeiske bransjeforening, ACEA. Men sjekk først innsiden av tanklokket og instruksjonsboken, der står det ofte om E5 og E10 kan brukes på bilen.

For de med bensinmotorer som ikke tåler E10-kvaliteten vil alternativ fremover være 98 oktan. Denne er fremdeles tilgjengelig på mange bensinstasjoner, men ikke alle.

Hva er E5 og hva er E10?

  • E5 er betegnelsen for bensin med inntil 5 prosent innblanding av bioetanol.
  • E10 er betegnelsen som brukes om bensin med inntil 10 prosent bioetanol.

Hva skjer om du fyller E10 på en bensinbil som bare er godkjent for E5?

Ett isolert tilfelle med feilfylling behøver ikke forårsake skade, men gjentatte feilfyllinger kan i verste fall ødelegge deler av bensintilførselen til motoren. Som regel er det pakninger, slanger og lignende som ikke er egnet for å bli utsatt for den høye konsentrasjonen av bioetanol.

Et annet problem man kan få på grunn av økt tilsetning av bioetanol er mer kondens i bensinen. Dette har spesielt vært diskutert for båter som står lagret i lengere perioder, men det samme gjelder biler som står lagret over lengere tid, selv om konsekvensen av en evt motorstopp på veien oftest er mindre kritisk enn motorstopp på sjøen.