– Det politiske bilverkstedet fungerer ikke

Bilpolitikk

Støre-regjeringens foreslåtte avgiftsøkninger gjør at vanlige familiebiler blir flere titalls tusen kroner dyrere. – Måten de bilrelaterte avgiftene skrus opp på fra år til år gjør avgiftssystemet nærmest umulig for folk å forholde seg til og regjeringen må snarest gjøre tiltak for å gjøre hverdagen mer forutsigbar for norske bilister, sier Børre Skiaker i Kongelig Norsk Automobilklub. Nå ønsker KNA en større debatt om hvordan fremtidens bilavgifter skal se ut.

KNA har over lengre tid etterlyst en gjennomgang av bilavgiftene som vil sørge for en smidig, forutsigbar og rettferdig avgiftspolitikk i omstillingen fra fossil til fornybar bilpark. Mens finansdepartementet i 2019 ba om innspill til en ny og bærekraftig bilavgifts-modell og Skatteetaten og Statens vegvesen jobber med en konseptvalgutredning om bompenger og veiprising, har det foreløpig ikke blitt reist en større debatt om hvilket avgiftsregime vi skal ha i overgangen fra fossil til grønn bilpark. Børre Skiaker mener regjeringens forslag til statsbudsjett ytterligere aktualiserer en gjennomgang av bilavgiftene.

«Med dagens system, hvor politikerne nærmest etter innfallsmetoden regulerer opp bilavgiftene, har avgifter og kostnader knyttet til bil blitt et komplett umulig landskap å navigere i.»

Børre Skiaker, generalsekretær i KNA

– Rokker ved legitimiteten til avgiftssystemet

– Foreløpig har det blitt vist liten vilje fra politikerne til å løfte en større debatt om fremtidens bilavgifter. I stedet ser vi utslag som i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, hvor det plutselig kommer nye og høyere bilavgifter for å få budsjettet til å gå opp. Det gjør det uforutsigbart og rokker ved legitimiteten til avgiftssystemet når en vanlig norsk familie som har bestilt seg en ny bil vil måtte ut med opp mot 100.000 kroner mer på grunn av avgifts-hoppet regjeringen forslår fra nyttår, sier Skiaker.

Reagerer: Børre Skiaker i KNA

– Uforutsigbart

Generalsekretæren i Norges første bilorganisasjon viser til regjeringens foreslåtte økninger i kjøpsavgiften for 2023 og hvor dramatiske utslag de kan få for enkelthusholdninger. Audi e-tron er en av Norges mest populære familiebiler. De som har bestilt denne bilen kan, om regjeringens forslag til statsbudsjett får flertall i stortinget, vente seg en ekstraregning på mellom 41.000 kr og 98.000 kr bare i avgifter om den kommer etter nyttår. – Dette understreker hvor uforutsigbart og uoversiktlig reguleringene av dagens bilavgifter er, sier Skiaker.

– Mens KNA i mange år har etterlyst en større, overordnet avgiftsdebatt, fortsetter regjering og storting å skru opp eksisterende avgifter og finne opp nye for å få statsbudsjettet til å gå i hop. Nå har tiden kommet for å endre måten det politiske verkstedet knyttet til bilavgifter fungerer på. For med dagens system, hvor politikerne nærmest etter innfallsmetoden regulerer opp bilavgiftene, har avgifter og kostnader knyttet til bil blitt et komplett umulig landskap å navigere i, avslutter KNA-sjefen.