Illustrasjon: Autopass.no

Bilistene delt om avgift per kilometer

Bilpolitikk

Debatten om man skal bytte ut bomstasjoner og veibruksavgift med en modell hvor bilistene betaler basert på antall kjørte kilometer er i full gang. En nasjonal spørreundersøkelse gjennomført av KNA viser at folket er delt i spørsmålet.

Bor du på èn side av en bomstasjon og jobber på den andre siden? Da er du kanskje positiv til en kilometerbasert avgiftsmodell som erstatter dagens bomstasjoner. I lys av en pågående konseptvalgutredning gjennomført av Statens vegvesen og Skatteetaten, er debatten nå i gang om man skal endre dagens bompengeordning. Arbeiderpartiet har vært tydelige tilhengere av veiprising.

Satelittbasert veiprising usannsynlig

Prosjektgruppa fra Statens vegvesen og Skatteetaten fraråder satelittbasert veiprising på grunn av risikoen knyttet til personvern. De har imidlertid pekt på en annen modell, hvor elbilistene skal betale en avgift basert på antall kilometer, men at dette kan løses uten bruk av satellittbaserte systemer som Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Veibruksavgiften i dag kreves inn ved pumpa for fossilbilene; avgiften er på kr 4,70 kroner per liter for bensin og 2,92 kr per liter for diesel, men elbilistene betaler dermed ingenting. Dette foreslås endret i KVU’en til en kilometerbasert avgift uten bruk av GNSS, hvor bilistene eksempelvis kan lese av kilometeravgiften på gitt tidspunkt og at dette kontrollsjekkes i forbindelse med EU-kontroll.

En ny nasjonal spørreundersøkelse Infact har gjennomført på oppdrag fra Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) viser at litt flere er positive enn negative til å innføre avgift basert på antall kjørte kilometer.

– Interessante tall

26,7% sier at de er negative til en kilometerbasert avgift, mens 33,6% er positive. Den største gruppen er imidlertid de som enten er nøytrale eller som ikke har bestemt seg. Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker synes tallene fra undersøkelsen er interessante.

Generalsekretær i KNA: Børre Skiaker.

– Dette er nok et uttrykk for at ingen er kjent med hva en avgiftsmodell hvor de betaler basert på antall km vil bety i praksis. Men, vi er kjent med at mange som er negative frykter høyere utgifter og økt overvåking hvis man tar i bruk en veiprisingsmodell som måler km, tid på døgnet og hvor du kjører. KNA er motstandere av satelittbasert veiprising, sier Skiaker.

Bare i år er bilistenes utgifter til bompenger estimert å øke med opptil tre milliarder ifølge skatteetatens egne estimater, sier Skiaker. Det er også forståelig at de som bor på «feil side av bommen» vil oppleve det som mer rettferdig hvis de betaler pr kjørte meter i stedet for dagens ordning i bomringene, der man betaler «full pris» ved passering av bommen, selv om man kun kjører 50 meter på den nye veien etter bompasseringen.

– Veiene må være for alle

– For KNA sin del er utgangspunkt at vei er en samfunnskritisk infrastruktur som bør finansieres av fellesskapet og være for alle. Argumentet for veiinvesteringer er trafikksikkerhet og fremkommelighet, og da er det et paradoks når bruken av veiene prises så høyt at en betydelig andel av bilistene presses over på mer trafikkfarlige sideveier slik vi eksempelvis ser i Gudbrandsdalen, sier KNAs mangeårige sjef.

Menn mer negative

En av tre menn stiller seg negative til bompenger, mens mindre enn en av fem kvinner gjør det samme. Det er også et stort antall av kvinnene som fremdeles ikke har gjort seg opp en mening om kilometerbasert avgift eller bompenger.