Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Ber om å åpne opp igjen kollektivfeltet: – Rammer all trafikk

Bilpolitikk

I 21 år har elbilene kunne bruke kollektivfeltet. I mai ble det innført midlertidig stengning i Oslo og Akershus for tre år. KNAs generalsekretær kritiserer det styrte trafikk-kaoset og ber om justeringer.

Siden 2003 har elbilene hatt tilgang til kollektivfeltet, og det har vært en av de gjeve fordelene med å kjøre elbil at man kan suse forbi køen i kollektivfeltet, i tillegg til at det har gjort køen mindre for alle. I takt med at elbilandelen har økt betraktelig, har myndighetene gradvis tilpasset regelverket, blant annet gjennom å stenge kollektivfeltet for elbiler uten passasjerer i rushtiden. Ulovlig kjøring i kollektivfeltet straffes med forelegg på kr 8.200, -.

Nå har Statens vegvesen og Oslo kommune stengt kollektivfeltene for alle elbiler i tre år i Oslo og Akershus hele døgnet og uavhengig av om man har passasjer eller ikke. Begrunnelsen er at Ring 1 stenges i påvente av oppgraderingen av Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen i Oslo. Tiltaket ble effektuert mandag 6. mai, og dette uten at kollektivtilbudet ble styrket.

Krever endring: Børre Skiaker

KNAs generalsekretær mener tiltakene vil skape enda mer kø på hovedveiene rundt byen, og ber myndighetene gjøre justeringer. – Disse tiltakene er oppskriften på enda mer kø, kork og kaos for samtlige trafikanter, ikke bare elbilister. I dette tilfellet lammes mobiliteten til bilister på hele sentrale Østlandet på grunn av bygningsarbeider med en noen hundre meter lang tunnel i Oslo-regionen. Dette vil ramme alle bilister og næringstrafikk, sier Skiaker. 

KNA-sjefen foreslår en mellomløsning hvor det åpnes for at elbiler med to eller flere får kjøre i rushtiden og at man resten av døgnet og i helgene får kjøre med èn passasjer.  – I tillegg må det bli vesentlig flere kollektivavganger sånn at folk får tilgang på adekvate transporttilbud. Dersom stenging av kollektivfeltet for elbiler skal stå på egne bein blir dette nok en historie om at bilistene skal presses over på alternativer som i realiteten ikke eksisterer, sier KNAs generalsekretær.