Avgiftsbingoen må ta slutt

Bilpolitikk

– Det store, uventede avgiftshoppet på bil og store økninger i bompengekostnader sørger for en samlet skatteskjerpelse til norske husholdninger. Det er å kaste blår i øynene på vanlige folk, skriver Børre Skiaker.

Av kommentar av Børre Skiaker, generalsekretær i KNA

Mens finansminister, Trygve Slagsvold Vedum har brukt hele høsten til å skryte av at husholdningene som gruppe skal skjermes i statsbudsjettet ved at husholdningene som gruppe skal skjermes. Men like etter statsbudsjettet ble lagt frem måtte Vedums egen statssekretær, Erlend Grimstad bekrefte til Aftenposten at dersom man regner med milliard-økningene i kjøpsavgiftene på bil, får husholdningene en skatteskjerpelse på 1,3 milliarder kroner. På toppen av dette kommer bompengene, som er anslått å øke med flere milliarder neste år.

Regjeringens slagord har vært at «nå er det vanlige folk i hele landet sin tur». Politikken denne regjeringen har ført for norske bilister har gjort det dyrere og mer uforutsigbart for vanlige folk som er avhengige av bilen. Allerede i vår lovte nevnte statssekretær i finansdepartementet at dersom situasjonen med de skyhøye drivstoffprisene vedvarte, kunne ikke regjeringen stå og se på. Siden har bensin- og dieselprisene ligget stabilt like høyt eller høyere enn når løftet fra Grimstad kom, uten at regjeringen har foretatt seg noen ting for norske bilister.

6. oktober kom regjeringen med sitt forslag til statsbudsjett. Når statssekretær Grimstad lovet at regjeringen ikke lenger skulle stå og se på de galopperende drivstoffprisene som rammer vanlige folk, så er det ekstra skuffende når vi nå kan konstatere at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke gjør noe for å redusere drivstoffkostnadene. Samtidig øker de kjøpsavgifter for nye biler, registreringsavgift for brukte elbiler og bruksavgifter i form av økte bompenger for hele bilparken.

Som et resultat av sterke politiske incitamenter har det blitt mulig for folk med vanlige inntekter å kjøpe seg elektriske biler som dekker deres behov. Grunnet lavere brukskostnader har vanlige familier kunnet «regne hjem» dyrere bilkjøp enn for få år siden. Og i takt med at bilprodusentene har kommet med elektriske biler med større plass og rekkevidde, har stadig flere valgt elektrisk – slik politikerne ønsker. Regjeringen forslår nærmest ut av det blå avgiftsøkninger på opp mot 100.000 kroner på noen av de mest solgte norske familie.

KNA har over lengre tid invitert til debatt om hvordan vi kan få en mer rettferdig og forutsigbar regulering av bilavgiftene. Dette forslaget til statsbudsjett er det ultimate eksempelet på hvorfor dette viktig. Når allerede hardt økonomisk prøvede norske husholdninger, som venter på sin nye bil på nyåret, nå får et avgiftshopp på flere titalls tusen er det en type avgiftbingo vi ikke kan leve med.